Bodil Henrikson

Bodil Henrikson har en bakgrund som pedagog, projektledare och chef. I konsultrollen har hon arbetat med verksamhetsutveckling, ledningsstöd, förändringsprojekt, HR, coaching, processutveckling, utredning och kartläggning. Hennes teoretiska bakgrund består bland annat av en lärarexamen, rektorsprogrammet samt en magisterutbildning inom beteendevetenskap. Bodil är även diplomerad coach enligt ICF, med en specialisering i att coacha chefer samt att coacha team.

Bodil är er nyckel till framgång

Bodil arbetar med uppdrag inom verksamhetsutveckling, organisatorisk och social arbetsmiljö, chefsutveckling och grupputveckling. Hon föreläser och utbildar även inom ämnen som hälsosamma arbetsplatser, stresshantering, motivation, feedback och grupputveckling.

Som person är Bodil närvarande, engagerad och nyfiken, och hon brinner för att hjälpa människor att utvecklas. Hon har lätt att skapa förtroende och att se verksamheters behov, och kan därigenom bidra till verklig förändring.


Här kan du läsa mer

Föreläsningar

Bodil erbjuder föreläsningar om olika ämnen

Bloggar