Anneli Wallström Söderbom

Anneli Wallström Söderbom har lång erfarenhet av förändringsledning, utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning på organisations-, grupp och individnivå. Hon har en fil kand. i pedagogik, inriktning idrottsorganisation, ledarskap och företagsekonomi. Kompletterat med utbildningar inom bl a idrottsmedicin, hälsa, retorik, pedagogiskt ledarskap, projektledning och coachning.

Anneli har arbetat konsultativt inom offentlig, privat och ideell organisation med verksamhets- och organisationsutveckling, affärs- och hälsoutveckling samt kommunikationsstrategi. Hon har projektledar- och chefserfarenhet från olika branscher och erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

Anneli får företag och organisationer att gå från ord till handling

Som person är Anneli driven, kommunikativ och strukturerad. Hon har god analytisk förmåga och är snabb på att läsa in en organisation. Hon är också bra på att skapa och genomföra presentationer (utbildning) samt att leda och hålla samtal. Som projektledare i olika branscher har Anneli erfarenhet av kartläggningar, utvecklingssatsningar, event, framtagande av utbildningskoncept, marknadsförings- och informationsmaterial och digital utveckling.