GDQ ® Grupputveckling

GDQ ® är en modell framtagen i syfte att utgå ifrån gruppens nuläge och utvecklingsfas, för vidare arbete med teambuilding och förbättring av prestationer. GDQ ® står för Group Development Questionnaire och är utvecklat av den kända och framgångsrika grupp- och beteendeforskaren Susan Wheelan.

Hon beskriver gruppers utvecklingsfaser i fyra stadier:

– Fas 1 Beroende och tillhörighet
– Fas 2 Skenbart oberoende och konflikt
– Fas 3 Tillit och struktur
– Fas 4 Arbete

I det sista stadiet, Arbete, har gruppen klara uppgifter, roller och mål och man tar gemensamt ansvar. Konflikter uppfattas som gemensamma problem som ger möjlighet till vidareutveckling. Man har stort förtroende för varandra, individerna mår bra och arbetet är kreativt.

Ni vill och ska vara en Fas 4 grupp!

Grupper i fas 4…

  • Har nöjdare kunder och chefer inom tjänstesektorn
  • Producerar mer varor inom tillverkningsindustrin
  • Förvaltar pengar bättre inom finanssektorn
  • Har fler överlevande patienter inom intensivvården
  • Har elever som presterar bättre på nationella prov inom skolans värld

Hur går det till?

Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt. Svaren datakörs och plottas in i 13 olika områden, som exempelvis relationer, samarbete, teamkänsla, normer. Vid återkopplingen får gruppen bearbeta resultatet och tillsammans med ledningen prioritera vad som måste göras.

Man tar fram en handlingsplan som man följer under en period. Sedan gör man en ny mätning för att utvärdera att man utvecklats åt önskvärt håll och efter era förutsättningar nå Fas 4 så snart som möjligt.

Ger testet verkligen svar på vilken fas gruppen befinner sig ?

Ja GDQ har en hög validitet och reliabilitet. Det vill säga, det mäter vad som avses att mäta och det mäter  korrekt. GDQ mäter grupper – inte individer!

Målgrupp och syfte

GDQ ® är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper.

Vi är övertygade om att de flesta grupper kan nå stadie 4 och stanna kvar där. Men som med allt annat krävs lite möda och avsatt tid. Det går inte av sig självt. Som chef är man en viktig del i att gruppen når stadie 4, men man kan inte dra hela lasset själv. Vi kan och vill gärna hjälpa er så tveka inte att kontakta oss.

Rättigheterna i Sverige innehas av GDQ Associates AB. STQM är cerifierade användare av GDQs verktyg.