Målstyrning

Många ledningsgrupper uttrycker att de arbetar med målstyrning men det är inte nödvändigtvis detsamma som att de är nöjda med resultatet.

Vår erfarenhet säger att de flesta ledningsgrupper svarar ja på frågan om de arbetar med målstyrning. Det vanligaste är att de svarar att de har resultatmål (vårt resultat skall uppnå till X kr/procent), marknadsandelsmål samt omsättningsmål. Vanligt är också att man har mål att uppnå en viss nivå med sitt NKI (Nöjd Kund Index).

Men hur nöjda de är med resultatet av sin målstyrning utifrån frågan om det skapar engagemang och förståelse hos medarbetarna för hur viktiga målen är, varierar betydligt. Hur ser det ut hos er? Fungerar det tillfredställande för att hålla uppe engagemanget i hela organisationen?

Målstyrning i det dagliga arbetet

Vi upplever att både chefer och medarbetare ute i organisationer och företag, såväl offentliga som privata, känner att styrningen inte fungerar tillräckligt effektivt och engagerande. Ofta finns en önskan att på ett tydligt enkelt sätt kommunicera till medarbetarna hur den övergripande målbilden och strategin hänger ihop med det dagliga arbetet och hur det går helt enkelt.

En levande målstyrning är ett effektivt sätt att skapa en verksamhet av hög kvalitet. Tyvärr brister det i många organisationer då målstyrningen inte når ut hela vägen från ledningen till den enskilda medarbetarens vardag. Den röda tråden saknas helt enkelt.

Svårigheten med målstyrning kan vara att få målen att genomsyra hela organisationen och att formulera tydliga SMARTA mål så att alla känner att de kan bidra utifrån sin kompetens och erfarenhet.

Vi är övertygande om att:

  • Mål skapar motivation och fokus
  • Mål ökar viljan att anstränga sig
  • Mål skapar uthållighet
  • Mål ökar arbetsglädjen
  • Mål främjar lärande

En av ledningens största och viktigaste utmaningar i verksamhetsstyrning och utveckling är att sätta SMARTA mål, samt att pedagogiskt beskriva hur målen hänger ihop från den övergripande visionen ned till individuella mål.


Läs vidare här

Intervju med Jörgen Forslund i VD-tidningen nr 1/2020: Framgångsrik målstyrning kräver drivande mål.