Carina Vinberg

Carina Vinberg  ledartränare, coach och utbildare  är en kvinna som följer sin övertygelse med mycket positiv energi. Hon har lång erfarenhet av att coacha ledare, medarbetare, elitidrottare och ungdomar att definiera och försätta sig i de tillstånd som krävs för att prestera under extrema förhållanden och samtidigt uppnå sin ultimata framgång, kraft och balans.

Carina bidrar till värderingsdriven utveckling av ledare, medarbetare och team. Med fokus på att skapa hållbara och växande kulturer där kommunikation, tillit och samskapande är nyckelord och där självledarskapet utvecklas.

Carina tar stöd i senaste hjärnforskningen, framför allt där hjärnan och kroppen studeras som ett hållbart system. I processerna ingår aktiviteter som stöder integrering så att kunskap snabbare omsätts till kompetens. Med tränade hjärnor och sinnen blir vi mer uppmärksamma på vad som pågår inom oss och mellan oss. Enkelt uttryckt handlar det om att ta reda på sina egna VARFÖR – då skapas engagemang. Ett effektivt verktyg som används i värderingsprocessen är VALUE.online.

Carina är diplomerad coach och medlem ICF, samt certifierad i Conversational Intelligence (C-IQ).

The best preparation for tomorrow is doing your best today”.

För Carina är det viktigt att leva som hon lär. Med hälsa, balans och helhet lever hon ett aktivt liv där nyfikenheten tar henne till nya spännande utmaningar och projekt. För att leva ett hållbart liv och klara dagliga utmaningar behöver vi göra insättningar som skapar engagemang både när vi är på arbetet och privat.


Här kan du läsa mer