IPU EQ-analys

Kan man förbättra organisationens resultat genom att förbättra chefernas EQ? Svaret är ja. Emotionell intelligens bidrar till att höja prestationerna och välmåendet på arbetsplatsen.  Det  handlar om att kunna kommunicera effektivt, bygga starka relationer, hantera förändringar och bidra till högpresterande organisationer och skapa resultat.

Emotionell intelligens är en viktig framgångsfaktor, både för individer och företag. Omfattande vetenskaplig forskning visar att det inte räcker med IQ för ett bra ledarskap. Det är EQ som är grundläggande för vår förmåga att arbeta med och leda andra och reda ut komplexa sociala sammanhang.

Vad är EQ?

EQ, emotional quotient, är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

EQ delas in i fem områden och utgör tillsammans en persons emotionella intelligens EI. EQ är alltså måttet på denna intelligens. I IPU EQ-analys kan man uppnå en maxpoäng om 10 per område, och erfarenhet visar att man aktivt och med framgång kan arbeta med att utveckla sina förmågor och därmed öka sin EQ.

De fem områdena är:

  • Självreglering
  • Självmedveten
  • Social Förmåga
  • Empati
  • Motivation

Varför skall man jobba med att förbättra chefernas EQ?

Det finns ett tydligt samband mellan välutvecklad EQ och framgång och effektivitet inom en mängd områden. IPU EQ-analys kan alltså ge viktig input till utveckling inom ledarskap, teamutveckling, rekrytering och individuell utveckling.

Organisationer med låg EQ hos cheferna drabbas lättare och oftare av problem som exempelvis

  • Minskad produktivitet
  • Misstag och missöden
  • Personalomsättning
  • Sjukskrivningar

IPU EQ-analys mäter och visar styrkan hos vår emotionella intelligens och en förståelse för vår EQ gör det lättare att motivera sig själv och hantera känslor, både hos oss själva och med andra.

Hur går det till?

Genom att göra en analys och kartlägga sina svagheter kan man målmedvetet arbeta med att utveckla sin EQ. Genom analysen får man insikt och förståelse för hur viktigt EQ är i samspelet mellan människor, insikt i sina egna styrkor och svagheter och möjligheten att växa. Man känner igen sig och förstår varför vissa delar av ledarskapet faktiskt inte har fungerat tillräckligt bra. Sedan  använder denna insikt till att ta fram en handlingsplan.

Man arbetar oftast med en förmåga i taget. Vill du exempelvis bli bättre på självreglering så arbetar du tillsammans med konsulten fram en handlingsplan för de beteendeförändringar som kommer krävas och du får stöd och coaching i processen.


Här kan du läsa mer

Blogginlägg kring EQ: