Känslor påverkar resultat, och ledarskap påverkar känslor

Idag aktualiseras förmågan att hantera känslor i arbetsgrupper som ett av de viktigaste sätten för en chef att påverka verksamheten. Det går upp och ned i managementlitteratur och ledarskapsartiklar, men verkligheten är konstant. Emotionell intelligens är något chefer behöver förstå och arbeta med!

Emotionell intelligens, EI, som när den mäts benämns EQ, emotional quotient, bidrar till att höja prestationerna och välmåendet på arbetsplatsen.

Att ha hög EQ handlar om att kunna kommunicera effektivt, bygga starka relationer, hantera förändringar och bidra till högpresterande organisationer och skapa resultat.

EQ är en viktig framgångsfaktor, både för individer och företag. Omfattande vetenskaplig forskning visar att det inte räcker med IQ för ett bra ledarskap. Det är EQ som är grundläggande för vår förmåga att arbeta med och leda andra och reda ut komplexa sociala sammanhang.

I en mycket omfattande studie utförd av McColl-Kennedy & Andersson 2002, kunde man till exempel visa att ledarskapet påverkade medarbetarnas upplevelse av både frustration och optimism. Och att detta i sin tur påverkade verksamhetens resultat med 28 respektive 17 procent. Den negativa känslan (frustration) hade alltså en större påverkan på resultatet negativt än motsvarande optimism positivt. Mycket kortfattat var slutsatsen att oförmåga i en organisation att hantera och förebygga känslor av frustration kan få avgörande konsekvenser, inte bara för medarbetarna utan också för resultatet.

Man kan tycka vad man vill om studier och forskning som denna, men för mig är det en mycket trolig och korrekt slutsats. Baserat på egen erfarenhet, skulle jag vilja påstå att procenten i många fall troligen är mycket högre.

Charlotte Sehlse
Ledarskapskonsult och VD, STQM