Pedagogiska verktyg för effektiv utveckling

Vi presenterar här de metoder vi valt att arbeta med samt deras vanligaste användningsområden. Samtliga metoder har använts under en lång tid och har hög reliabilitet och validitet. Kontakta oss om ni vill ha ett kostnadsförslag eller mer information!

Våra metoder för individ- och grupputveckling bygger till stor del på Carl G Jungs forskning och teorier om mänskligt beteende och psykologiska typer.

”Vi är mycket nöjda med DISC-rapporterna och återkopplingen från STQM till våra affärsområdeschefer, och kommer arbeta vidare med detta då det var mycket givande och gav stort värde.”

Vi delar hans syn på människor som fria, kreativa, och aktiva individer, med olika sätt att tolka situationer och information, vilket avgör hennes beteende. Carl G Jungs och hans efterföljares arbete inom det humanistiska perspektivet i psykologiforskningen, har resulterat i en ocean av kunskap, vilket kan vara svårt eller onödigt att ta till sig för ändamålsenlig användning i verksamhetsutveckling.

De verktyg och modeller som vi valt att arbeta med fångar upp och förenklar komplexiteten, och visar på ett pedagogiskt sätt hur insikt och förmåga att förstå och styra mänskligt beteende hänger ihop med framgång och lönsamhet.

”Självinsikt och ökad förståelse för medarbetare och kunder har gett oss positiva resultat på kommunikation och försäljning!”

Metoderna är effektiva och väl beprövade i sin forskningsbas, men de är i sig ingen garanti för att ni skall uppnå förändring eller utveckling. Vi är experter på tillämpning och kan ge effektivt konsultstöd vid såväl genomförandet av tester och workshops som vid implementering och uppföljning.

Vi tror inte på ”one-size-fits-all”. Vi jobbar med skräddarsydda lösningar utan att det kostar våra kunder mer än en standardlösning.


Vi är licensierade i  bl a följande verktyg

 

360 graders analys

Läs mer

DISC

Läs mer

Drivkraftsanalys

Läs mer

IPU EQ-analys

Läs mer

Team Pro

Läs mer

Team Evaluator

Läs mer

MyNeeds

Läs mer

Belbin

Läs mer

Axiologi

Läs mer

VALUE.online

Läs mer

Etikbox

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet

Senaste nytt från företaget

Mål som fungerar

Mål som fungerar är de mål du själv varit med att skapa! När kompetenta människor inbjuds att bidra med sina perspektiv inför ...

Läs mer

Back to office

SAMARBETE OCH EFFEKTIVITET I DET NYA NORMALA   STQM erbjuder i under hösten  tillsammans med Ensize ett exklusivt halvdagsseminarium som ...

Läs mer