Vad vi gör

Vi kan alltid förbättra oss genom olika former av utveckling. Vare sig det handlar om att förbättra ditt ledarskap, att jobba starkare tillsammans i team eller organisation, eller om du helt enkelt vill jobba mot personlig utveckling, så har vi utbildningar och konsulttjänster som hjälper dig att nå ditt mål.

STQMs konsulter är specialister på ledarskapsutveckling och processutveckling för både privata företag och offentlig sektor. Vi arbetar med chefer, ledare, medarbetare och processer i integrerade utvecklingsinsatser och utbildningar med de bästa konsulterna och de mest beprövade metoderna. I centrum står alltid kundnöjdheten, och vi är stolta över den respons vi får på våra utvärderingar.

Utveckla ledarskap, organisation eller dig personligen

Utveckling handlar till stor del om insikt, och förändring därefter. Hur ser ditt ledarskap ut idag och hur behöver det utvecklas för att bli mer motiverande? Hur jobbar ditt team idag, och vad behöver ni göra för att skapa högre effektivitet och bättre gemenskap? Har ni säkerställt en korrekt och tydlig organisationsstruktur? Har ni en ändamålsenlig styrning med tydliga roller och ansvar? På STQM arbetar vi med våra kunders styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur och mjuka värden. Vi kan ge dig de verktyg och den rådgivning just du behöver.

När du anlitar oss får du fördelen av en extern part som ser helheten. Vi kommer in med nya ögon och kan lokalisera mönster som inte gynnar dig eller din verksamhet.

Vill du också utvecklas och sätta kurs mot en effektivare och trivsammare framtid? Då ska du läsa mer om våra olika erbjudanden och utvecklingsområden! 

Teamutveckling
Välfungerande team ger positiva och starka synergieffekter. Det finns med anda ord allt att vinna på att investera i teamutveckling. STQM hjälper företag och organisationer att skapa effektiva och motiverade team där alla tar sitt ansvar för att nå företagets mål. Läs mer om teamutveckling här.

Ledarskapsutveckling
STQM har ett fokus på verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv, där chefer och ledares kompetens och engagemang för sitt uppdrag är avgörande för prestationen. Vår ledarskapsutveckling har därför tre utgångspunkter: att utveckla verksamhet, att utveckla sig själv som ledare samt att utveckla sina medarbetare och team. Läs mer om ledarskapsutveckling här.

Organisationsutveckling
På STQM arbetar vi med våra kunders styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur och mjuka värden. Våra konsulter har lång erfarenhet och gedigen kompetens i att stötta chefer och ledare i utveckling av styrning och struktur i olika sammanhang, i såväl små som stora privata och offentliga organisationer. Läs mer om organisationsutveckling här.

Kultur och värdegrund
I dagens komplexa värld har frågor om organisationskultur, värdegrund och bemötande allt mer kommit fokus i såväl offentlig som privat verksamhet. STQM erbjuder tjänster inom kulturanalys och både utbildningar och olika former av samtalsstöd kring värderingar och bemötande. Läs mer om kultur och värdegrund här.

Ledarskapsutveckling med hög verkningsgrad

Senaste nytt från företaget

Teamutveckling med GDQ

Visste du att de flesta team endast utnyttjar 40% av sin potential?  Vi erbjuder just nu en kickstart för ert teamarbete med GDQ och en ...

Läs mer