Vad vi kan vi göra för er?

Vare sig det handlar om att förbättra ditt ledarskap, att jobba starkare tillsammans i team eller organisation, eller om du helt enkelt vill jobba mot personlig utveckling, så har vi utbildningar och konsulttjänster som hjälper dig att nå ditt mål.

STQMs konsulter är specialister på ledarskap och grupputveckling. Vi arbetar med chefer, ledare, medarbetare och processer i integrerade utvecklingsinsatser och utbildningar med de bästa konsulterna och de mest beprövade metoderna. I centrum står alltid kundnöjdheten, och vi är stolta över den respons vi får på våra utvärderingar.

Utveckla ledarskap, organisation eller dig personligen

Utveckling handlar till stor del om insikt, och förändring därefter. Hur ser ditt ledarskap ut idag och hur behöver det utvecklas för att bli mer motiverande? Hur jobbar ditt team idag, och vad behöver ni göra för att skapa högre effektivitet och bättre gemenskap? Har ni säkerställt en korrekt och tydlig organisationsstruktur? Har ni en ändamålsenlig styrning med tydliga roller och ansvar? På STQM arbetar vi med våra kunders styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur och mjuka värden. Vi ger dig de verktyg och den rådgivning just du behöver.

När du anlitar oss får du fördelen av en konsult med lång och gedigen erfarenhet som snabbt ser verkligheten ur kundens perspektiv.

 


Teamutveckling
Välfungerande team ger positiva och starka synergieffekter. Det finns med anda ord allt att vinna på att investera i teamutveckling. STQM hjälper företag och organisationer att skapa effektiva och motiverade team där alla tar sitt ansvar för att nå företagets mål. Läs mer om teamutveckling här.

Ledarskapsutveckling
STQM har ett fokus på verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv, där chefer och ledares kompetens och engagemang för sitt uppdrag är avgörande för prestationen. Vår ledarskapsutveckling har därför tre utgångspunkter: att utveckla verksamhet, att utveckla sig själv som ledare samt att utveckla sina medarbetare och team. Läs mer om ledarskapsutveckling här.

Organisationsutveckling
På STQM arbetar vi med våra kunders styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur och mjuka värden. Våra konsulter har lång erfarenhet och gedigen kompetens i att stötta chefer och ledare i utveckling av styrning och struktur i olika sammanhang, i såväl små som stora privata och offentliga organisationer. Läs mer om organisationsutveckling här.

Arbetsmiljö
Begreppet arbetsmiljö innefattar alla förhållanden på en arbetsplats – såväl fysiska, sociala som organisatoriska. STQM erbjuder olika former av stöd och verktyg som underlättar för dig som arbetsgivare att komma i gång med arbetsmiljöarbetet och göra det till en naturlig del av verksamheten! Läs mer om arbetsmiljö här.

Kultur och värdegrund
I dagens komplexa värld har frågor om organisationskultur, värdegrund och bemötande allt mer kommit fokus i såväl offentlig som privat verksamhet. STQM erbjuder tjänster inom kulturanalys och både utbildningar och olika former av samtalsstöd kring värderingar och bemötande. Läs mer om kultur och värdegrund här.

Marknadens bästa ledarskapskonsulter

Senaste nytt från företaget