Glöm inte förutsättningarna när ni sätter affärsmål!

Förutsättningarna många missar när de sätter affärsmål

Läs vad Jörgen Forslund skriver om förutsättningar och få lite tips om hur ni gör affärsmålen lättare att nå.

3 svar på vanliga frågor om affärsmål

  • Vilka fallgropar kan vi undvika när vi sätter upp affärsmål?
  • Varför får vi inte med oss organisationen mot målen?
  • Varför blir våra mål bara en tråkig debriefing på ledningsmötet?

3 saker du kanske inte visste om affärsmål

  • Skilj på förutsättningar, förmågor och energi för att lyckas med dina affärsmål
  • Skapa förutsättningar för medarbetarna att motivera sig själva
  • Lyckas sätta upp trovärdiga mål som ni uppnår tillsammans

Du har satt upp dina mål, nu är det dags att göra en plan och vidta åtgärder. Men vänta lite, det är inte alltid lätt att förverkliga dessa affärsmål. Du måste ta reda på vem som ska göra vad och när. Och även om du får med alla på tåget finns det fortfarande en utmaning i att faktiskt uppnå dessa mål. Det är inte alltid smidigt, men att sätta upp affärsmål är ändå helt värt det. Det är inspirerande och får alla att gå igång, även om det är lite knepigt.

Identifierade fallgropar

Jag har lång erfaren av att leda företag och delta i tillväxt, strategiutveckling och målstyrning. Jag har hjälpt över 150 olika företag och har observerat flera vanliga fallgropar. I den här bloggen vill jag peka på vikten av medarbetarnas motivation. Ni behöver ta hänsyn till individuella förutsättningar och förmågor. Ta itu  med dessa frågor på rätt sätt. Då kan ni säkerställa att ni når er fulla potential.

 

Tips för att uppnå gemensamma affärsmål

Tidsperioden för affärsmålen är viktig

Det finns två vanliga orsaker till att mål inte omsätts i handling. En är att de är för långsiktiga, och därför svåra att använda som vägledning i det dagliga arbetet. Den andra är att de är för kortsiktiga och inte ger en tydlig långsiktig riktning eller vision för verksamheten. Detta kan vara demotiverande, eftersom det kan kännas som om målen sätts godtyckligt utan någon känsla av syfte eller riktning. Det är viktigt att hitta en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga mål för att effektivt styra åtgärder och upprätthålla motivationen.

Om dina mål är för långsiktiga kan de glömmas bort eftersom det inte finns tillräckligt med tid att fokusera på dem. Å andra sidan kanske kortsiktiga mål inte är meningsfulla eftersom de inte har en tydlig långsiktig riktning. Det är viktigt att koppla kortsiktiga mål till långsiktiga strategier för att göra dem meningsfulla och uppnå dem.

Resurser och stöd

Om de anställda känner att de inte har de resurser eller det stöd som krävs för att nå sina mål kan det leda till motstånd och lägre prestationer. Detta beror på att de kan känna att målen är orealistiska eller att de inte har den nödvändiga kontrollen över sin arbetsmiljö för att lyckas.

Det är viktigt att noga överväga vilka resurser och vilket stöd som behövs för att nå målen, och att se till att det finns tydlig kommunikation och samförstånd mellan medarbetarna. Utan dessa faktorer finns det en ökad risk för negativ stress och minskad motivation, vilket kan hindra prestation och framsteg mot att uppnå målen.

Sätt lagom utmanande affärsmål

Att sätta utmanande mål kan vara en positiv och motiverande upplevelse, men det är också viktigt att se till att medarbetarna har de nödvändiga förutsättningarna för att nå dessa affärsmål. Det handlar bland annat om att tillhandahålla nödvändiga resurser och stöd och att se till att det finns tydlig kommunikation och överenskommelse mellan medarbetarna. Genom att ta itu med dessa faktorer kan företag öka sannolikheten för att nå sina affärsmål och upprätthålla höga motivationsnivåer bland sina anställda.

Att bryta ner affärsmål för framgång

Det är viktigt att bryta ner målen i mindre, mer hanterbara steg för att öka chanserna att lyckas. Underlätta genom att dela upp stora mål i mindre, mer specifika förutsättningar så blir det lättare att identifiera vilka åtgärder och resurser som krävs för att nå målen. Detta gör också målen mer genomförbara och ger en tydlig färdplan för framsteg. Att dela upp mål i mindre steg hjälper också till att öka moralen och upprätthålla momentum, eftersom framsteg mot mindre mål kan ge en känsla av prestation och drivkraft mot att uppnå det större målet.

Identifiera specifika förutsättningar

Vi hjälper verksamheter att göra detta genom att identifiera de specifika förutsättningar som behövs för att nå sina mål. Dessa villkor är som mindre mål, men de är mer konkreta och kräver specifika åtgärder för att fastställas, underhållas, vårdas och utvecklas. Vi använder ”trafikljus” för att beskriva den aktuella statusen för dessa förhållanden. Att bryta ner mål på detta sätt hjälper företag att hålla fokus och göra framsteg mot att uppnå sina mål. Vi återkommer till trafikljusen lite senare i artikeln.

För att nå ett mål är det viktigt att identifiera de specifika förutsättningar som är nödvändiga för att göra det möjligt. Det handlar om att involvera de som kommer att påverkas av målet i processen.

Ett företag kan till exempel ha som mål att öka försäljningen till stora kunder. För att avgöra vilka åtgärder som behövs för att uppnå detta mål kan försäljnings- och marknadsföringsteamet samlas för att diskutera de nödvändiga stegen. De kan identifiera behovet av en högre nivå av support för stora kunder, mer proaktivt beteende från kontoansvariga och projektledare och avtal som uppmuntrar till fler affärer med större kunder. Genom att identifiera och åtgärda dessa förutsättningar kan företaget öka sina chanser att nå målet om ökad försäljning.

I det här exemplet kunde teamet identifiera specifika åtgärder som behövde vidtas för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att uppnå målet om ökad försäljning. Dessa åtgärder inkluderade att ge support och utbildning till kundansvariga, omförhandla avtal med större kunder och erbjuda ytterligare resurser. Genom att identifiera dessa förhållanden och vidta åtgärder för att ta itu med dem kunde teamet öka trovärdigheten och sannolikheten för att uppnå målet.

Varför det fungerar

När vi sätter upp mål uttrycker vi en önskan om en bättre position inom ett visst område. Vi tillåter oss själva att tro att vi kan bli bättre. Det är en positiv övning där vi själva ser hur vi kan bli bättre inom ett område.

Nyckeln till att uppnå affärsmål

Villkoren är systematiska på så sätt att de upprättas och upprätthålls för att stödja uppnåendet av målen. När villkoren väl har fastställts är det viktigt att upprätthålla dem för att fortsätta att göra framsteg mot de önskade resultaten. Jag rekommenderar att man regelbundet se över och uppdaterar förutsättningarna. På så sätt kan ni säkerställa att de fortfarande är relevanta och effektiva.

Exempel på förutsättningar kan vara att vi har tillgång till rätt utrustning. Det kan vara att ha smarta processer som alla kan följa, eller att ha tillgång till rätt underlag för beslut. .

Vad villkor inte är

Villkor är inte uppgifter. Villkor är de löpande krav som måste uppfyllas för att uppnå ett visst mål. Uppgifter, å andra sidan, är specifika åtgärder eller aktiviteter som måste utföras för att uppfylla och upprätthålla dessa villkor.

Om ditt mål till exempel är att upprätthålla en hälsosam livsstil kan några av de villkor som måste uppfyllas vara att äta en balanserad kost, få regelbunden motion och få tillräckligt med sömn. De uppgifter som du kan behöva utföra för att uppfylla och upprätthålla dessa förhållanden kan inkludera saker som att förbereda hälsosamma måltider, springa eller gå till gymmet och skapa en läggdagsrutin som gör att du kan få en hel natts sömn.

Villkor 1: Struktur

Utan rätt struktur på plats är det nästan omöjligt att nå framgång.

Den struktur som krävs är bland annat att ha rätt verktyg, riktlinjer och resurser för att stödja arbetet. Utan dessa avgörande faktorer kommer ansträngningarna sannolikt att vara förgäves. Genom att ta oss tid att etablera rätt struktur kan vi skapa förutsättningar för framgång och öka chanserna att nå våra mål.

Villkor 2: Förmåga

För att lyckas i affärer är det viktigt att ha de färdigheter och kunskaper som behövs för att få jobbet gjort. Dessa förmågor är något som vi bygger upp över tid och kan föra vidare till andra. Bidra till nästa generations medarbetare genom att dela kompetens och erfarenhet.

Villkor 3: Energi

Energi är en kombination av saker som motivation, drivkraft och inspiration. Utan energi kan det vara svårt att nå dina mål även om du har rätt struktur och förmågor på plats. Ledare som skapar en positiv miljö där människor kan hitta sin egen motivation och inspiration har större chans att lyckas.

Här kan ni läsa mer om målstyrning

Kika gärna även på vår samarbetspartners digitala stöd för framgångsrikt arbete med mål