Sören Hjälm

Sören Hjälm

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.

Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.


Här kan du läsa mer

Utbildningar

Nu kan du och din verksamhet ta del av Sörens kunskap t.ex. i de utbildningar vi erbjuder inom:

Bloggar

Artiklar

Vill du läsa mer om Sörens tankar kring stress så har du möjlighet att ta del av hans artiklar kring tresystem-modellen som skapar en större medvetenhet och ökar förståelsen för stressreaktioner.

Del 1: Hotsystemet                          Del 2: Utforskarsystemet och trygghetssystemet