Låt inte tankefällor styra ditt liv

Tankefällor är automatiska negativa tankar som ofta får oss att feltolka situationer och människor som vi möter. Sören Hjälm ger här några enkla tips kring hur du lär dig hantera tankefällor så att de inte får styra ditt liv.

Ibland kan våra kognitiva funktioner – tankar och känslor – spela oss ett spratt och förvränga vår verklighet. De kan få oss att uppleva olika situationer i t.ex. arbetslivet som hotfulla, trots att de inte nödvändigtvis är det. Man kan kalla sådana logiska kullerbyttor för tankefällor och de leder ofta till negativ påverkan i form av stress och oro.

Behöver du hjälp att ta dig ur dina tankefällor? Hör av dig så får du prata med en av våra certifierade coacher! 

Medvetenhet är första steget

Det första steget till att komma ur en tankefälla är att bli medveten om att den finns. En vanlig tankefälla är t.ex. tankeläsning, dvs att vi antar att andra människor tänker och tycker negativa saker om oss. Låt oss ta ett konkret exempel.

Mina kollegor tror säkert inte att jag är kapabel att klara av den här arbetsuppgiften.

Säger jag så tillräckligt många gånger till mig själv så är det lätt att uppleva det som en sanning. Och är det en sanning för mig så kommer det att förhindra mig från att göra ett bra jobb eftersom både självförtroende och självkänsla försämras, samtidigt som stressen och oron kring den specifika arbetsuppgiften ökar.

Resonera dig ur tankefällan

Hur tar du dig då ur ett sådant här negativt tankemönster? Jo, när du fastnar i en tankefälla kan du ifrågasätta den genom att ställa dig några frågor:

  1. Hur sann är tanken? Behöver du undersöka bevisen?
  2. Vad är det värsta som kan hända?
  3. Perspektivisera tanken – hur viktigt kommer det här att vara om 10 år eller hur viktigt är det här i jämförelse med andra saker som händer i världen?

Genom att ta dig tid att reflektera kring de här frågorna istället för att bara blint följa dina tankar och känslor när de rusar iväg, kommer du undan för undan att bli allt bättre på att bryta tankefällorna. När du använder ditt logiska tänkande minskar du nämligen risken för att hamna i orostankar och du kommer därmed att minska ditt stresspåslag.

Sören Hjälm
Ledarskapskonsult och coach