Teamutveckling

Välfungerande team ger positiva och starka synergieffekter. När teamet inte fungerar kan det däremot få motsvarande negativ påverkan och värdet kan snabbt urholkas. Det finns med anda ord allt att vinna på att investera i teamutveckling.

I ett allt hårdare affärsklimat med krav på ökad effektivitet för att hålla jämna steg med konkurrenterna eller helst ligga före, är det nödvändigt att alla känner sig delaktiga, förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen och känner till företagets mål. Många av de nya snabbväxande och lyckosamma företagen har valt att satsa på en utvecklad teamorganisation.

STQM hjälper företag och organisationer att skapa effektiva och motiverade team där alla tar sitt ansvar för att nå företagets mål. Vi är certifierade i några av marknadens absolut bästa hjälpmedel för effektiv teamutveckling och våra konsulter har mångårig dokumenterad erfarenhet och många nöjda kunder.

Vad vi erbjuder inom teamutveckling

Effektiva team
STQM erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling, där medarbetarnas styrkor och potential tas tillvara. Programmen vänder sig chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team, höja motivationen hos medarbetarna, få en nytändning i organisationen, utveckla säkrare chefer och ledare och få verktyg för effektiv konflikthantering. Läs mer om effektiva team här.

Konflikthantering
I konflikter ligger både organisationens, teamets och individens möjlighet till utveckling och lärande. Det förutsätter dock att man har ett konstruktivt och metodiskt sätt för konflikthantering så att den destruktiva aspekten av konflikter minimeras. Vi erbjuder kunskap om olika typer av konflikter och hur man kan undvika vanliga misstag samt strategier för konstruktiv konfliktlösning. Läs mer om konflikthantering här.

Ledningsgruppsutveckling
Många organisationer har en kompetent ledningsgrupp, men deltagarna tar inte alltid ett gemensamt verksamhetsansvar utan ser ofta till det egna ansvarsområdet. Med STQMs hjälp kan ni skapa en trygg och konstruktiv ledningsgrupp där alla jobbar med ett helhetsperspektiv utan att bevaka sina särintressen. Där fokuseras på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Där skapas en god kultur som sprids i organisationen. Läs mer om ledningsgruppsutveckling här.

Värdebaserad grupputveckling
Forskning visar att medvetenhet om personliga värderingar har en stor påverkan på engagemang i arbetet. Värdebaserad grupputveckling bidrar till en högre grad av öppenhet i kommunikationen, ökad delaktighet, tillit, inkludering och respekt. Ett bättre klimat för utveckling och prestation! Läs mer om värdebaserad grupputveckling här.