Teamutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och vad en grupp presterar. Därför ska man jobba med teamutveckling.

En forskningsstudie från Försvarshögskolan visar att i grupper där det finns konflikter och där det saknas tillit och förståelse för varandra går 80% av energin åt till relationer och kvar blir bara 20% till den faktiska arbetsuppgiften. Även om inte procenttalen är så dramatiska i alla grupper så påstår vi att i alla team finns en outnyttjad potential.

Just nu erbjuder vi halvdags digital teamutvecklingsinsats med hjälp av det populära och mycket uppskattade verktyget Teampro, ett spännande och unikt koncept. Läs mer här !

Grupper där medlemmarna känner varandra, känner tillit till varandra, har gemensamma mål och effektiva arbetssätt och rutiner presterar helt enkelt klart bättre än andra. Susan Wheelan är psykologiforskare och tidigare professor vid Temple University, Philadelphia i USA. Hon har studerat grupper i 30 år har i sin forskning visat att grupper som fått ordning på mål och relationer, exempelvis

  • får högre skattningar på kundservice
  • genomför sitt arbete snabbare
  • skapar mer intäkter för företaget
  • räddar fler liv på intensivvårdsavdelningar
  • har signifikant högre andel studenter som klarar kunskapstest i skolan

Vilket ledarskap som tillämpas, beroende på gruppens utvecklingsfas och behov, har också visat sig vara av stor vikt för gruppens prestationer.

Det finns alltså all anledning att arbeta med teamutveckling. Det finns dock inte något generellt recept eller metod som fungerar i samtliga fall och situationer. Därför skall ni välja STQM som leverantör. Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa sina kunder med teamutveckling och vi är certifierade i marknadens bästa verktyg för teamutveckling.

Hur arbetar STQM med att stötta ledare och organisationer till utveckling av effektiva team?

Vår teamutveckling – garanterad nytta med beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.

Det är viktigt att ha praktiska och evidensbaserade verktyg när man arbetar med gruppers utveckling och effektivitet. Minst lika viktigt är konsultens roll med ansvar för genomförande av tester och workshops, och hur det hela förvaltas. Det är nämligen i återkopplingen och samtalet kring resultatet som utveckling och lärande uppstår. Våra konsulter får alltid högsta betyg och vi genomför alltid energigivande och teamstärkande övningar som passar ert behov och situation.

Vår process för teamutveckling

För att insatsen skall ge bästa möjliga resultat och nytta börjar vi alltid med en kortare nulägesanalys som genomförs genom att vi intervjuar beställaren. Syftet är att ta reda på just ert behov, budget, utmaningar och önskade effekter. Därefter genomför vi teamutvecklingsinsatsen och efter en tid gör vi alltid en uppföljning och stämmer av att ni kommit vidare och nått önskade effekter.

 

På STQM finns flera erfarna konsulter som kan hjälpa i arbetet med att stärka gruppers utveckling och lyfta fram potentialen hos medarbetare. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just din arbetsgrupp att bli mer effektiv  ta en förutsättningslös kontakt!