VALUE.online

Kartläggningsverktyget VALUE.online ger individer och teammedlemmar ökad självinsikt, fördjupad förståelse för personliga värderingar, drivkrafter, prioriteringar och hur dessa påverkar attityder och beteende.

VALUE.online är ett interaktivt molnbaserat verktyg, som bygger på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling av bl.a. Kegan, Hall och Schwartz.

Så går det till

Det är en rangordning du gör på webben – det är ingen test eller analys. Man rangordnar vad som är viktigt och detta genererar översiktskartor över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna just nu.

Med verktyget arbetar vi med en väl beprövad storytelling-teknik som tar fasta på berättelser kring värderingar och definierar drivkrafter och prioriteringar. När vi jobbar med storytelling förstår vi vad värderingarna verkligen står för. Dialogen kring de erfarenheter och händelser som har skapat värderingarna är ett snabbspår till relationsdjup och tillit.

Användningsområden för VALUE.online

VALUE.online kan användas för att utveckla både individer och grupper.

På individnivå bidrar processen med ökad självinsikt, fördjupad förståelse för personliga värderingar, drivkrafter, prioriteringar och hur dessa påverkar attityder och beteende. Förankring av målbild med stöd under vägen dit. Individen får en större autenticitet – att bli och vara sig själv med trygghet, tydlighet och trovärdighet.

På gruppnivå bidrar processerna till en högre grad av öppenhet i kommunikationen, större känsla av närhet mellan medlemmarna, ökad delaktighet, tillit, inkludering och respekt. Ett bättre klimat för utveckling och prestation, helt enkelt.

Verktyget finns på 11 språk, och fungerar därför i internationella och flerspråkiga verksamheter.


Här kan du läsa mer

VALUE.online används i våra tjänster:

samt i utbildningen Ledarskap genom värderingar

Du kan också läsa mer kring värderingar, integritet och trovärdhet i blogginlägget Promenerar du ditt prat?