Back to office

SAMARBETE OCH EFFEKTIVITET I DET NYA NORMALA

 

STQM erbjuder i under hösten  tillsammans med Ensize ett exklusivt halvdagsseminarium som handlar om att bättre förstå hur vi skapar ett gott samarbete, ökar produktiviteten och effektiviteten i det nya normala.

Målsättningen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om hur teamet ser på samarbete, produktivitet och effektivitet efter pandemin.

Är vi effektivare på jobbet eller hemma eller är det en hybridlösning som är svaret på hur vi håller motivationen och engagemanget uppe?

Vilka fördelar och nackdelar finns det för just vårt team och arbetsplats? Hur säkerställer vi att vi gör det vi ska göra och håller fokus på det som verkligen är viktigt? Hur följer vi upp och utvecklas i arbetet?

Ja, frågorna är många och viktiga. Företag och organisationer har olika syn på vad som passar just dem, det har säkert medarbetarna också. Vilka fördelar och risker finns det som kan vara avgörande för just vårt team, avdelning eller företag?

Läs mer här:  Back to office