Ingela Johansson

Ingela Johansson är en engagerad relationsbyggare som brinner för att utveckla hållbara ledare och hälsosamma arbetsmiljöer tillsammans med kund. De senaste 15 åren har hon utvecklat ledare och medarbetare genom utbildning och facilitering inom ledarskap, förändringsledning och arbetsmiljö.

Hon har även haft flera strategiska uppdrag inom arbetsmiljö, förändringsledning, lärmetoder och kompetensförsörjning, såväl i privat som offentlig verksamhet.

Med engagemang och energi skapar Ingela en röd tråd i utvecklingsresan för chefer och medarbetare.

Exempel på uppdrag

  • Hälsofrämjande arbete och arbetsmiljö
  • Styrkebaserad verksamhetsutveckling utifrån SIQ-modellen
  • Chefshandledning i grupp.

Här kan du läsa mer

Ingela delar med sig av sina bästa tips kring teamutveckling i bloggen ”Fira framgångar och älta framgångsfaktorer”.