IPU och Talent Insight ®

Om IPU ®

IPU Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

Metoden är utvecklad i USA där den har använts hos 85% av landets alla Fortune 500-företag. I Sverige har IPU ® Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling.

Här kan du läsa mer om vad IPUs VD Edouard G Levit säger om verktyget. 

Hur går det till?

Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i den 20-sidiga rapporten. Genom att jobba med färger när man kartlägger teamet och dess kommunikation och beteendestilar, får man en mycket pedagogisk och insiktgivande modell.

”Medarbetarna lär känna sig själva bättre och vi har fått ett gemensamt språk för att tala om beteenden som gör samarbetet lättare.”

Metoden är utvecklad i USA. I Sverige är den naturligtvis anpassad för svenska förhållanden. Frågeformuläret besvaras enkelt och tar ca 30 min att fylla i. Det är ett självskattningstest.

ipu-talent-insight

Målgrupp och syfte

Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. IPU ® Profilanalys beskriver individens beteende, HUR en person agerar och VARFÖR en person gör det. Analysen finns i specialvariant för utveckling av team, arbetsgrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper.

Metoden skapar den öppenhet som får teamet att lita på varandra. Tillit kräver öppenhet och här är IPU:s analysverktyg en tydlig model att arbeta med. De ger insikter om både individernas och teamets behov och förutsättningar.

IPU:s analysverktyg ger skarpa bilder av människornas och därmed verksamhetens styrkor och svagheter. Med hjälp av det är det lättare att skapa utveckling för organisationen.

Innehavarna av rättigheter till IPU:s profilhjul och analyser innehas av Institutet för Personlig Utveckling. STQM är godkända användare och samarbetspartners.

”IPU-rapporterna och återkopplingen till våra affärsområdeschefer var mycket givande och gav stort värde!”

IPU Grupputveckling

Vi har använt IPU med mycket goda resultat för många grupper och team. Kontakta oss gärna för referenser eller om ni vill veta mer.

Verktyget passar oberoende av bransch, storlek eller kategori av personal. En av styrkorna med verktyget är att det är möjligt att genomföra på hela personalen, eller på utvalda grupper beroende vilka behov man har. Det blir ett extra språk som ökar i styrka ju fler som pratar och förstår det.

Att lära sig om olika beteendestilar med Profilanalysens språk förenklar och skapar den öppenhet och acceptans som krävs när man ska jobba ihop som ett bra team.