Organisationsutveckling

Hur leder man en framgångsrik organisation? I vår helhetssyn på verksamhets- och organisationsutveckling ingår att moderna ledare måste vara duktiga på att stötta och uppmuntra individers utveckling och motivation. Men det räcker inte. Ledaren måste också kunna strukturera och organisera verksamheten så att dess uppdrag kan utföras effektivt och kvalitativt. Därför är det viktigt för alla chefer, oavsett om det är inom privat eller offentlig verksamhet, att säkerställa en korrekt och ändamålsenlig organisationsstruktur, effektiva processer och tydliga roller och ansvar.

På STQM arbetar vi med våra kunders styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur och mjuka värden. Våra konsulter har lång erfarenhet och gedigen kompetens i att stötta chefer och ledare i utveckling av styrning och struktur i olika sammanhang, i såväl små som stora privata och offentliga organisationer.

Vad vi erbjuder inom organisationsutveckling

Ledningssystem

Vi erbjuder kvalificerad kompetens för att skapa effektiva ledningssystem som integreras med verksamheten. Ledningssystemet vi erbjuder bygger på processer med objekt, arbetsflöde, roller, styrande dokument, etc. Vår erfarenhet säger att ett korrekt upprättat och implementerat ledningssystem ökar medarbetarnas engagemang, motivation och trivsel.

ledningssystemProcessutveckling

STQM hjälper och utbildar verksamheter i processutveckling för att skapa ökad effektivitet. Utvecklingsarbetet handlar om att metodiskt och systematiskt analysera samt dokumentera arbetssätt för att förenkla och förbättra verksamheter.

Systematiskt arbetsmiljöarbeteSystematiskt arbetsmiljöarbete

STQM har utvecklat ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Vi kan effektivt hjälpa er uppfylla lagens krav och samtidigt ge er en värdefull utveckling och kvalitetsförbättring.