Annica Onsjö

Annica Onsjö

Annica Onsjö har drygt 15 års erfarenhet av chefs- och ledarutveckling genom utvecklingsinsatser och coaching av individer, grupper och organisationer.  Hon har egen chefserfarenhet  som både marknads- och produktchef från en rad skiftande företag och organisationer både i Sverige och internationellt.

Annica är civilekonom i botten och har även studerat beteendevetenskap. Dessutom har hon genomgått ett antal längre och kortare utbildningar – både externa och företagsinterna – inom företrädelsevis ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap.

Hon är certifierad inom en rad olika metoder och verktyg inom coaching och utveckling av individer och grupper:

  • DISC – Personprofiler, Beteendestilsanalys och Drivkraftsanalys
  • GDQ (Gruop Development Questionniare)
  • Belbin Teamroller
  • Requisite Leadership Inventory,  360
  • Karriärcoaching, New Start
  • Coachutbildning med internationell diplomering (Leapfrog AB)
  • FARAX 360
  • MasterPersonProfil Analys
  • Lead Forward