DISC ®

DISC används sedan många år framgångsrikt i organisationsutveckling och personlig utveckling. Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling! Förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela organisationen. Genom att förstå både vårt eget och andras beteende och drivkrafter, ökar förståelsen och därmed möjligheten att samarbeta och kommunicera effektivare.

STQM erbjuder nya och befintliga kunder ett förmånligt erbjudande med DISC analyser och en halvdags workshop.

 

DISC-analysen är enkel att förstå och använda och den bygger på att våra kommunikations- och beteendestilar symboliseras av fyra olika färger där någon eller några av färgerna mer framträdande. Likt andra modeller för analys av beteendestil bygger DISC Carl G Jungs typologier samt på William Moulton Marstons beteendeforskning från 1920-talet. Metoden har utvecklats och förbättras under många års tid och är idag ett av världens mest använda personlighetstest för självinsikt men också som dialogverktyg i kommunikation och samarbete med andra.

Genom att lära sig att förstå sig själv har man lättare att förstå andra och därmed anpassa sin kommunikationsstil för större framgång. 

Vad betyder DISC?

DISC är en akronym som beskrivs i färger och står för:

  • Röd (D) Dominant – har egenskaper som målinriktad, viljestark och beslutsam
  • Gul (I) Inflytande – har egenskaper som utåtriktad, social och påverkande.
  • Grön (S) Stabil – har egenskaper som lugn, lojal och omtänksam.
  • Blå (C) Konformitet – har egenskaper som noggrann, ifrågasättande och analytisk

 

Hur går det till

Metoden bygger på en webbaserad enkät i form av en självskattning som deltagarna besvarar. Den analys som blir resultatet visar på dels grundbeteende och dels det anpassade beteendet. De anpassningar man gör ”kostar” olika mycket energi – att förflytta sig diagonalt mellan de olika färgerna kräver t.ex. mest energi. Vid återkoppling med licensierad konsult från STQM görs en genomgång av deltagarens naturliga styrkor, organisering, motivationsfaktorer etc.

 

Målgrupp och syfte

Rapporten skapar ett mycket bra diskussionsunderlag för:

  • Ledarskapsutveckling – genom att förstå varje medarbetares beteendeprofil är det lättare att inspirera och motivera
  • Medarbetarutveckling och rekrytering – att matcha rätt medarbetare med rätt arbetsuppgifter ökar engagemanget och motivationen
  • Ökad kommunikationsförmåga – öka förmågan att anpassa ditt beteende och kommunikation för att bättre möta mottagaren
  • Teamutveckling – få teamet att fungera tillsammans genom att se varandras styrkor och svagheter, förstå varför teammedlemmarna beter sig på ett visst sätt, sätt ihop ett ”färgglatt team”
  • Konfliktlösning – genom att förstå avsikten bakom en persons beteende minskar risken för motsättningar och missförstånd

Här kan du läsa mer

Läs vår vårt inlägg i debatten kring DISC-verktyg i blogginlägget Ingen människa är en färg eller en bokstav.