Ingen människa är en färg eller en bokstav

Att ingen människa bör begränsas till att definieras med en färg eller bokstav, det begriper alla. Ändå verkar många ha blivit binära och väldigt odynamiska i debatten om färger som följt efter Thomas Erikssons bok ”Omgiven av idioter”. Vad han vill säga med sin bok eller inte får han stå för själv, och jag tänker inte kommentera den vidare, men vill ändå göra ett litet inlägg i debatten nu när stormen lagt sig.

Till att börja med så är det inte någon under alla år som vi arbetat med DISC som haft bara en färg. Tvärtom är det i färgkombinationerna som analysen och värdet ligger. I exempelvis IPUs verktyg finns det i databasen 384 olika färgkombinationer och beteendestilar.

DISA/DISC uppfattas ofta som en typ av personlighetstest. Det är inte ett test, det är en självskattning av en individs observerbara beteende. Att förstå denna skillnad är avgörande! Jag citerar Edouard Levit på IPU: ”DISC utforskar fyra egenskaper inom vår personlighet, men termen ”personlighet” är ett omfattande begrepp som går långt bortom tillämpningsområdet för de fyra DISA/DISC-egenskaperna. Personlighet är mycket mer än beteende och innefattar saker som värderingar, övertygelser, humor, karaktär, etik, temperament, känslomässig mognad, tankeprocesser och kommunikationsstil.”

Vad ska vi då ha det till?
DISA/DISC är som sagt inte ett fullständigt mått på vem vi är, utan bara en aspekt av det som gör oss unika. Det beskriver ”hur” vi föredrar att agera och kommunicera.

Med andra ord är det en början, en plattform och en god start i ambitionen och viljan att lära känna sig själv och sina medarbetare eller kollegor bättre. Alternativet att inte göra någonting tycker jag är sämre. Om DISC används så som det är tänkt att användas – med certifierade och erfarna konsulter och handledare – är det ett mycket bra verktyg i individ- och grupputveckling.

För att förstå en person på ett djupare plan behöver man emellertid fler verktyg som hjälper oss att undersöka en individs värderingar, attityder, intressen och emotionella intelligens. Om man vill och törs så kan man alltså gå vidare med att utforska de andra aspekterna i personligheten. Vi har valt att arbeta med EQ-analys och värderingsverktyget VALUE.online.

Charlotte Sehlse
Ledarutvecklingskonsult och VD, STQM