Ledarskapsutveckling och verksamhetsnytta

STQMs konsulter är specialister på ledarskapsutveckling och processutveckling för både privata företag och offentlig sektor. Vi arbetar med chefer, ledare, medarbetare och processer i integrerade utvecklingsinsatser med de bästa konsulterna och de mest beprövade metoderna. I centrum står alltid kundnöjdheten, och vi är mycket stolta över våra insatser och den respons vi får på våra utvärderingar.

 

Värdeskapande kompetens

Vi hjälper verksamheter att skapa ett tydligt ledarskap, samt den struktur som behövs för en engagerad och framåtlutad organisation.
Vi har väl utvecklade metoder för att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna.
Vårt engagemang i kvalitetsfrågor är avgörande för att nå den höga kundnöjdhet vi tilldelas. Det är ett gemensamt ansvar för våra konsulter och samarbetspartners att sträva efter kundnöjdhet genom att utveckla sin egen kompetens och genom att efterleva våra processer.

För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning genomför STQM regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdhet.
Våra konsulters dokumenterade erfarenheter och resultat är en kvalitetsstämpel på förmågan att leverera ledarskapsutveckling som skapar verksamhetsnytta i vardagen.
Våra konsulter och specialister har spjutspetskompetens inom sina områden. Vi samarbetar alltid för att skapa kompetenssynergier och största möjliga nytta för kunden. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!

 

Verklig utveckling av ledare, medarbetare och team

Motivation, värdegrund och tydlighet som nycklar till ett excellent ledarskap

Ordning och reda som underlag för måluppfyllelse och strategisk utveckling

 

Ledarskapsutveckling med hög verkningsgrad

Senaste nytt från företaget