Underlätta framgång och tillväxt med ett ägardirektiv

Behöver du en mall för ägardirektiv ?

Ett ägardirektiv är ett mycket viktigt dokument som beskriver ägarnas syfte och vilja med bolaget. Eftersom det  ligger till grund för den strategiska planen som styrelse och VD tar fram och arbetar efter är det oumbärligt för samsyn och fokus.

Tydliga instruktioner för VD och styrelse

Med ett tydligt ägardirektiv får styrelse och VD de nödvändiga instruktionerna för sitt arbete. Ägardirektivet berättar om ägarnas ambitioner och strategiska val och underlättar därför för er att ta steget från ett ägarlett till ett  ägarstyrt bolag.

Eftersom ägarna ofta själva är aktiva i verksamheten blir det  svårt för dem  att  skilja på det operativa och det strategiska. Med ett ägardirektiv får ni en tydlig uppdelning och det kommer hjälpa er att jobba effektivt och underlätta framgång.

Hur går det till?

På STQM har vi tagit fram en mycket effektiv process för att skapa riktigt bra ägardirektiv. En erfaren konsult leder arbetet som både sker enskilt och tillsammans i grupp. Normalt tar det ca 3–4 timmar i arbetstid att ta fram ett ägardirektiv med vår hjälp och vi kan lova er att det blir intressanta frågeställningar eftersom ni får möjlighet att tillsammans formulera det viktiga innehållet i direktivet. Till er hjälp har ni en erfaren konsult från oss på STQM som varit med och skrivit många olika ägardirektiv för olika branscher.

Vad innehåller direktivet?

I ägardirektivet beskrivs bland annat följande viktiga aspekter:

  • Syn på sitt ägande
  • Ägarnas aktiva deltagande i verksamheten
  • Riskvilja
  • Verksamhetens fokus den närmaste tiden och på längre sikt
  • Framgångsfaktorer som verksamheten behöver för att lyckas
  • Värderingar och strukturer som ska finnas i verksamheten
  • Styrelsens sammansättning, kompetenser och arbete
  • Ekonomi, risker och rapportering från styrelsen
  • Tillväxtambitioner, finansiering och ev. framtida investerare

Med vår hjälp tar ni fram ett ägardirektiv som underlättar för gemensamma beslut i ägargruppen. Det går snabbt och resulterar i ett ägardirektiv som stämman kan besluta om.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med ägardirektivet.

Prisexempel för ett företag med upp till 50 MSEK i omsättning

10.000 kr

Här kan ni läsa mer om Jörgen