Ledningssystem

Ledningssystem

Tydliga mål och en systematisk uppföljning är förutsättningar för en effektiv verksamhetsstyrning. Organisationen som helhet måste vara väl medveten om och ha förstått vilka strategier, spelregler och prioriteringar som gäller. Den fördelning av ansvar och roller som gjorts måste också återspeglas i ledningssystemet, vilket också är en förutsättning för samarbete och samverkan.

En verksamhets kvalitet och leverans vilar i grunden på några centrala krav och den tjänar stort på att tydligt integrera dessa i den dagliga verksamheten. Enklast görs det med hjälp av ett ledningssystem. Ledningssystemet är grunden, och därefter krävs ett systematiskt förbättringsarbete.  Det handlar om att lyfta fram de krav som ställs, bygga rutiner och organisera verksamheten därefter. Detta ger positiva effekter för verksamhetens kvalitet och egen ekonomi, samt för alla intressenter.

Ett korrekt upprättat och implementerat ledningssystem ökar medarbetarnas engagemang, motivation och trivsel. Tydlighet och struktur tas ofta upp som viktiga komponenter i medarbetarundersökningar. Vi hjälper våra kunder utveckla en styrning som vägleder organisationen och dess medarbetare i vardagen, men som också tar hänsyn till den strategiska inriktningen och utvecklingen.

Vad vi erbjuder inom ledningssystem

STQM erbjuder kvalificerad kompetens för integrerade effektiva verksamhetsstödjande ledningssystem. Med fokus på helheten skapar vi tillsammans med kunden en effektiv verksamhetsstyrning, från ställd kravställning och dokumentation av motsvarande processflöden, till införande av dessa i verksamheten. Vårt systematiska arbetssätt garanterar att vi enkelt och kostnadseffektivt kan anpassa systemet efter förutsättningar och önskemål i just er organisation.

Här kan du se olika exempel på generiska ledningssystem som STQM har byggt:

Våra konsulter

Jörgen Forslund Jörgen Forslund har lång erfarenhet som chef i flera olika verksamheter och de senaste 10 åren som konsult inom verksamhetsutveckling med målstyrning, ledningsstöd och processdokumentation som specialitet.

 

 

Dan Lindqvist

Dan Lindqvist har stor kunskap och erfarenhet av ledningssystem och är väl förtrogen med Socialtjänstlagen, äldreomsorg och IBIC-strukturen. Han har genomgått utbildning hos Socialstyrelsen avseende Informationsspecifikation för IBIC.