Ledningssystem

På STQM har vi lång erfarenhet av att kartlägga processer i det ledande visuella processverktyget 2c8. Vare sig det handlar om att beskriva snabbrörliga tillväxtbolag eller regelstyrda verksamheters processer finns det expertis här på STQM.

Unika fördelar med 2c8:

  • Visuellt tilltalande processkartor
  • Inbyggda funktioner för att inventera och identifiera relationer mellan processkartorna
  • Enkla menyer för snabb åtkomst till smarta funktioner, listor och matriser
  • Design och färgval för just din verksamhet
  • Integration mot andra system. Ex. Stratsys, Centuri, flexite m.fl.

 

STQM:s 2c8-konsulter ger dig:

  • Lång erfarenhet av att leda workshops med processkartläggning och processförbättringar
  • Erfarenhet från flera olika branscher
  • Utbildning eller handledning av 2c8-administratörer

2c8 låter oss beskriva och förmedla dina processflöden, organisationsscheman och andra modeller över din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig. Samtidigt erbjuds tillräcklig mängd information genom att användaren kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system.

2c8 skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och skapar förutsättning för att bygga ledningssystem, utveckla er verksamhet, hantera risker och mycket mer.

 

Här kan du se olika exempel på generiska ledningssystem som STQM har byggt: