Fokus och engagemang

En helhetssyn med affären och människan i centrum

En viktig grund för att lyckas med sitt företagande eller verksamhet är att ha en bra affärsidé, en genomarbetad strategi och effektiva processer. Men det är människornas förmåga och drivkraft som avgör om det verkligen kommer lyckas. Därför måste man också jobba med relationer och säkerställa ett välfungerande samarbete. Omistliga ingredienser i verksamhetsutveckling är gemensamma mål och förståelse för helheten, samtidigt som hänsyn måste tas till individers kompetenser  och drivkrafter.

Sedan starten 1999 har denna helhetssyn på verksamhetsutveckling varit vår filosofi och vår gemensamma nämnare. Vi vet hur man skapar och behåller engagemang och motivation.

Värdeskapande kompetens

Vi hjälper verksamheter att skapa ett tydligt ledarskap, samt den struktur som behövs för en engagerad och framåtlutad organisation. Vi har väl utvecklade metoder för att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna.

Våra konsulter och specialister har spjutspetskompetens inom sina områden, och deras dokumenterade erfarenheter och resultat är en kvalitetsstämpel på förmågan att leverera värdeskapande utveckling.

Vi bidrar med kunskap och konsultstöd

Vi stärker våra kunders ledarskap och framgång genom att bidra med kunskap och konsultstöd kring strategiutveckling, ledarskap, process- och ledningssystem samt måluppföljning och motivation.

Vi arbetar med föreläsningar, workshops, träning av individer, grupper och organisationer. Vårt arbete har en stark vetenskaplig förankring i evidensbaserade modeller för framgångsrik utveckling av människor och processer och vi har ett stort nätverk som vi samarbetar med.

Spetskompetenser som tillsammans skapar bredd

Vi har utvecklat metoder och program för strategi- och organisationsutveckling. Vi arbetar med coaching, rådgivning och work-shop ledning.  Vi genomför grupputvecklingsinsatser för ledningsgrupp och arbetsgrupper, håller föreläsningar och bistår med rådgivning kring hur du kan sätta mål och nyckeltal.

Vi har effektiva utbildningar i målsättning och uppföljning och vi har ett egenutvecklat digitaliserat stöd för framgångsrikt strategigenomförande.

Vi hjälper även våra kunder effektivisera och kartlägga sina processer och sitt arbetssätt.

Kort och gott försöker vi göra allt för att våra kunder ska utveckla den fulla potentialen i sig och sina medarbetare.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet