STQM

Vi frigör potential

Vi älskar motivation och engagemang

STQM arbetar med människor som utgångspunkt för strategisk utveckling av företag som vill växa och organisationer som vill förändra sig och möta framtiden. Organisationer består av människor och vi påstår att det finns en outnyttjad potential i alla organisationer.  Dels på individnivå men ofta till mycket stor del även i samarbete, tydlighet kring mål och syfte samt i dialog och kommunikation.

Genom insikt och djupare förståelse kan potentialen frigöras

Med tillit i samarbete, tydliga mål och ett tydligt varför som medarbetarna förstår och ställer sig bakom, kan ni undanröja hinder och svårigheter och ge plats för kreativitet och framåtanda.

Därför är vår utgångspunkt alltid både verksamhetens uppdrag och människorna. Eller hårt och mjukt om man så vill.

STQM arbetar med ledarskap- och verksamhetsutveckling. Sedan starten 1999 har helhetssynen på verksamhetsutveckling varit vår filosofi och vår gemensamma nämnare. Genom helhetssynen har vi byggt upp en omfattande portfölj med erbjudanden/produkter som kontinuerligt utvecklas och anpassas till efterfrågan. Sedan starten har vi genomfört över 1200 kundprojekt.

STQM kombinerar traditionella analytiska metoder med en syn där människan och hennes förutsättningar står i centrum.

 

Ledarskapsutveckling med hög verkningsgrad