Processutveckling med ledningssystem i 2c8

Underlätta ISO certifiering med 2c8

2c8 Modeling Tool är ett mycket kraftfullt verktyg för att modellera processer tillsammans. Resultatet blir dynamiska, sökbara och körbara processer som alla kan läsa, alla kan använda och alla får hjälp av. Nivåer av detaljering möjliggör optimal överblick för ledningen samtidigt som det blir en handbok för organisationens medarbetare.

Certifieringar i tex. ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 27001 underlättas betydligt med processer i 2c8.

Vad är en processmodell?

En processmodell ger svaret på hur verksamheten bedrivs. Dess syfte är att beskriva de aktiviteter som leder till att verksamheten skapar värde i form av varor eller tjänster. Processmodellen har en mängd användningsområden, till nytta för de flesta yrkesroller. Den är dessutom lätt att förstå, om man har gjort rätt.

När används processmodeller?

Processmodellen används
• vid verksamhetsutveckling
• vid löpande planering, styrning och uppföljning av verksamheten
• vid kravställning av alla möjliga resurser som IT-stöd, personal, maskiner, fastigheter, kompetens, finansieringslösningar
• då man ska ta fram kvalitetssystem

Klickbara processmodeller i 2c8

Att skapa processerna sker vanligen i workshops, där arbetet leds av en erfaren modellör. Med erfarenhet från över 100 olika verksamheter och 100-tals workshops får ni tillgång både till bollplank om processförbättringar och snabbt och korrekt ritade processmodeller.

Processmodellerna kan sedan användas för att styra verksamheten, skapa kontroller, uppföljning och förbättringar.

Ett visuellt ledningssystem byggt med 2c8 blir en webbplats med skräddarsydd funktionalitet för just era behov. Klickbara processmodeller med koppling till dokumentation, system eller kontakter skapar den kompletta manualen för er verksamhet.

Lång erfarenhet och goda referenser av 2c8 modellering

Vi har god erfarenhet av att leda workshop och rita i 2c8. Vill ni själva administrera det fortsatta arbetet med 2c8 utbildar vi er. Vi har mallar och färdiga förslag för mängder av processer som underlättar ert arbete.

Exempel på ledningssystem som vi byggt:

 • Regelefterlevnad och kravställan
 • Certifieringar i standarder etc.
 • Processutveckling och effektivisering
 • Arbetsmiljö
 • Kvalitetssäkring och målstyrning
 • Automation

Exempel på verksamheter där vi byggt ledningssystem

 • Bank och finansiell rådgivning
 • Vård och omsorg
 • Skola
 • Industri och tillverkning
 • Kontor och administration
 • Hotell och kontor
 • Konsulttjänster och utbildning
 • Butik och försäljning
 • Franchising

 

Läs mer om verksamhetsutveckling här

Om ni hittat hit kanske ni även är intresserade av vår metod för målstyrning