Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur. För att vara skapa önskvärda resultat behöver ledningsgruppen jobba med rätt saker och jobba effektivt tillsammans.

Många organisationer har en kompetent ledningsgrupp, men deltagarna tar inte alltid ett gemensamt verksamhetsansvar utan ser ofta till det egna ansvarsområdet. Den goda ledningsgruppen är ett tryggt konstruktivt team där alla jobbar med ett helhetsperspektiv utan att bevaka sina särintressen. Där fokuseras på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Där skapas en god kultur som sprids i organisationen. Att bli den goda ledningsgruppen kräver både insikt och arbete. Ledningsgruppsutveckling kräver tid och gruppen behöver träffas och diskutera. Det måste finnas en tydlig struktur för att underlätta arbetet och åstadkomma ett gott arbetsklimat och goda resultat.

Målgrupp

Programmen vänder sig till chefer och ledare som leder andra ledare, och som har eller ska bilda en ledningsgrupp.

Syfte och mål

Ledningsgruppsutvecklingen bygger på grundstrukturen att besvara frågorna

  • Vilka är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur tar vi oss dit?

Målet är att ledningsgruppen utvecklar gemensamma mål och arbetsmetoder. På detta sätt får deltagarna större förmåga att ta tillvara varandras styrkor. Resultatet blir ökad effektivitet och leverans med högre kvalitet till en lägre kostnad.


Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. Deltagarnas insikter om sig själva och andra ökar snabbt. Tack vare ett verktygen är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt varaktiga insikter, som grund för en effektiv utveckling.

  • IPU Personanalys, DISC, e-stimate – kartlägger beteende- och kommunikationsmönster med målet att bygga en effektiv och välfungerande ledningsgrupp och minimera missförstånd och konflikter i gruppen. Läs vidare om våra DISC-verktyg här.
  • GDQ – utgår från ledningsgruppens nuläge och utvecklingsfas för att därifrån arbeta vidare med teamutveckling och effektivare samarbete. Läs vidare om GDQ här.