Ledningsgruppsutveckling

Forskning om ledningsgruppsutveckling visar att en onödigt stor andel ledningsgrupper överlag fungerar och presterar betydligt sämre än vad man skulle kunna önska. Eftersom ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur, finns stor anledning att säkerställa välfungerande arbete och processer i ledningsgruppen.

STQMs ledningsgruppsutveckling bygger på modern forskning kring vad som utmärker framgångsrika team och ledningsgrupper. Det finns viktiga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett team ska nå framgång. Några sådana framgångsfaktorer är t.ex. gemensamt mål, roller och ansvar, tillit, ledarskap, innovationsförmåga och feedback.

Nyckeln till framgång ligger i att fokusera och faktiskt göra. Kom igång med er ledningsgruppsutveckling genom att göra någon av våra analyser. De ger er snabbt svar på vad just ni behöver arbeta med och vad och hur ni skall prioritera.

Den välfungerande ledningsgruppen

Många organisationer har en kompetent ledningsgrupp, men deltagarna tar inte alltid ett gemensamt verksamhetsansvar utan ser ofta till det egna ansvarsområdet. Den skickligaste ledningsgruppen som skapar bäst resultat för sin organisation  är ett tryggt team där alla jobbar med organisationens bästa för ögonen  utan att bevaka sina särintressen. I en välfungerande ledningsgrupp fokuserar man på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa, och där skapas också en god kultur som sprids i organisationen.

Vad utmärker då en välfungerande ledningsgrupp?

Det första och primära är att gruppen presterar väl vad gäller att fatta välgrundade beslut som ger hela organisationen och dess medarbetare de bästa förutsättningarna att prestera på topp och må bra. Det är också viktigt att ställa sig frågan hur väl ni utvecklas som grupp och sist, men inte minst, hur stort mervärde uppfattar de enskilda medlemmarna som ingår att de får i form av trivsel och personlig utveckling.

Syfte och mål med ledningsgruppsutveckling

Vår ledningsgruppsutveckling bygger på grundstrukturen att besvara frågorna

  • Vilka är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur tar vi oss dit?

Målet är att ledningsgruppen utvecklar gemensamma mål och arbetsmetoder. På detta sätt får deltagarna större förmåga att ta tillvara varandras styrkor. Resultatet blir ökad effektivitet och leverans med högre kvalitet till en lägre kostnad.


Med våra effektiva och pedagogiska analysverktyg påskyndar vi utvecklingen för både gruppen och individerna!

  • Teampro workshop– är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Mätningen ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Läs vidare om Teampro  här.
  • Team Evaluator  – Team Evaluator bygger på modern forskning kring vad som utmärker framgångsrika team. Det finns viktiga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett team ska nå framgång. Läs vidare om Team Evaluator  här.
  • IPU Personanalys, DISC, e-stimate – kartlägger beteende- och kommunikationsmönster med målet att bygga en effektiv och välfungerande ledningsgrupp och minimera missförstånd och konflikter i gruppen. Läs vidare om våra DISC-verktyg här.