Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur. För att vara skapa önskvärda resultat behöver ledningsgruppen jobba med rätt saker och jobba effektivt tillsammans.

Många organisationer har en kompetent ledningsgrupp, men deltagarna tar inte alltid ett gemensamt verksamhetsansvar utan ser ofta till det egna ansvarsområdet. Den goda ledningsgruppen är ett tryggt konstruktivt team där alla jobbar med ett helhetsperspektiv utan att bevaka sina särintressen. Där fokuseras på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Där skapas en god kultur som sprids i organisationen. Att bli den goda ledningsgruppen kräver både insikt och arbete. Ledningsgruppsutveckling kräver tid och gruppen behöver träffas och diskutera. Det måste finnas en tydlig struktur för att underlätta arbetet och åstadkomma ett gott arbetsklimat och goda resultat.

Målgrupp

Programmen vänder sig till chefer och ledare som leder andra ledare, och som har eller ska bilda en ledningsgrupp.

Syfte och mål

Ledningsgruppsutvecklingen bygger på grundstrukturen att besvara frågorna

  • Vilka är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur tar vi oss dit?

Målet är att ledningsgruppen utvecklar gemensamma mål och arbetsmetoder. På detta sätt får deltagarna större förmåga att ta tillvara varandras styrkor. Resultatet blir ökad effektivitet och leverans med högre kvalitet till en lägre kostnad.

Innehåll och upplägg

Ledningsgruppen samlas vid olika tillfällen för att dels arbeta samman teamet och dels skapa samsyn kring uppgift och struktur. Under dessa tillfällen arbetar vi mycket i dialog och i workshopformat men också med analys, fakta och övningar. Vi föreslår ett modulbaserat utvecklingsprogram som innefattar 4 träffar under ett halvår enligt upplägg nedan. Mellan workshoparna får gruppmedlemmarna uppgifter att arbeta med som sedan följs upp och förankras på träffarna.

Självklart kan upplägg och innehåll skräddarsys efter er ledningsgrupps önskemål och behov.

Workshop 1: Roller och Ansvar samt Ledningsgruppens syfte och uppgift
Övergripande syfte med dagen är att lära känna varandra, definiera ansvar och roller samt definiera ledningsgruppens syfte. Ledningsgruppen ”nuläge” i förhållande till mål, uppdrag och syfte.

Workshop 2 och 3: Mål och handlingsplan
Målet med workshop 2 är att vi ska ha spikat ledningsgruppens uppdrag syfte och mål, ha samsyn och ha en tydlig handlingsplan. Till workshop 3 får medlemmarna i hemuppgift att fundera igenom hur de behöver jobba, och vad som behöver förändras, för att lyckas nå målen och vara en framgångsrik ledningsgrupp. Vi jobbar med att definiera vad som är viktigt att göra i ledningsgruppen, på våra möten och i vardagen samt hur vi jobbar strategiskt och konkret. Vi skapar gemensamt en tydlig handlingsplan och en struktur för ledningsgruppens arbete.

Workshop 4: Uppföljning och summering


Med effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. Deltagarnas insikter om sig själva och andra ökar snabbt. Tack vare ett verktygen är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt varaktiga insikter, som grund för en effektiv utveckling.

  • IPU Personanalys, DISC, e-stimate – kartlägger beteende- och kommunikationsmönster med målet att bygga en effektiv och välfungerande ledningsgrupp och minimera missförstånd och konflikter i gruppen. Läs vidare om våra DISC-verktyg här.
  • GDQ – utgår från ledningsgruppens nuläge och utvecklingsfas för att därifrån arbeta vidare med teamutveckling och effektivare samarbete. Läs vidare om GDQ här.

 Några i STQMs team

Ledningsgruppen arbetar tillsammans med STQMs erfarna utbildare och coacher under programmet.

Lone Carlberg är certifierad förändringsledare och coach och hon utvecklar ledningsgrupper, chefer och team genom handledning, coachning och stöd. Hon har lång egen chefserfarenhet både från Sverige och internationellt.

 

 

Maria Eliasson är processledare och coach och hon är nationellt certifierad i facilitering och GDQ. Hon brinner för att ta tillvara på den kompetens och drivkraft som finns i organisationer genom att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet i såväl ledningsgrupper, styrelser samt arbetsgrupper.

 

Annica Onsjö har drygt 15 års erfarenhet av chefs- och ledarutveckling genom coaching av individer, grupper och organisationer. Hon är licensierad coach och certifierad inom en rad olika verktyg inom teamutveckling, t.ex. DISC, GDQ och Belbin Teamroller.

 

Kjell EkbladhKjell Ekbladh har lång erfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling. Han utformar kundanpassade utvecklingsprogram med betoning på långsiktiga lösningar för kunden. Kjell är certifierad användare av e-stimates beteendeprofiler.