Delta i utlottning av en föreläsning som hjälper er minska stress

Vill ni ta chansen att vinna en föreläsning om hur ni kan förebygga och minska stress? Under en timmes digital föreläsning får ni veta mer om vad stress egentligen är och vilka konsekvenser det kan få. Ni får kunskap om viktiga organisatoriska och sociala faktorer som kan förebygga och minska stress och får med er strategier och verktyg för stresshantering och återhämtning.

Att förebygga och minska stress

På STQM har vi hjälpt många kunder att skapa  hälsofrämjande arbetsplatser och att förebygga och hantera stress. Det önskade läget i alla verksamheter är förstås att medarbetare mår bra och trivs med sitt arbete, men arbetsvillkor och arbetsklimat leder tyvärr ofta till stressrelaterad ohälsa. Ansvaret för att skapa en hälsosam arbetsmiljö ligger på arbetsgivaren, och föreläsningen fokuserar på organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön, men tar även upp strategier för stresshantering på individnivå.

Med ökad kunskap och medvetna strategier skapas välmående och hållbara människor och arbetsplatser!

 

 

Vi har expertkunskap i ämnet och vet hur man medvetet och metodiskt kan arbeta med att förebygga och minska stress.  Föreläsare är Bodil Henrikson. Bodil är beteendevetare och organisationskonsult, och arbetar bland annat med organisationsutveckling, arbetsmiljö, handledning och coaching. Hon har en magisterutbildning i arbete och hälsa med inriktning beteendevetenskap, coachutbildning enligt ICF samt utbildning i organisationspsykologi och KBT.

Läs mer om Bodil här

Vinnaren kommer dras 21 maj