Processutveckling

STQM hjälper och utbildar verksamheter i processutveckling för att skapa ökad effektivitet. Framgångsrika företag, kommuner, landsting och organisationer arbetar med processer för att utveckla sin verksamhet. Utvecklingsarbetet handlar om att metodiskt och systematiskt analysera samt dokumentera arbetssätt för att förenkla och förbättra verksamheter.

Vad vi erbjuder inom processutveckling

En viktig utgångspunkt är att arbetet är väl förankrat från ledning ut i organisationen till berörda medarbetare.

Det kan t.ex. handla om:

  • Processkartläggningar och bedömning av förutsättningar för utveckling av verksamheten
  • Kvalitetsledningssystem och kvalitetsledning som ett förberedande arbete inför certifiering enligt t.ex. ISO 9001
  • Stöd till kommun- eller företagsledning för att utveckla verksamhetens effektivitet
  • Kompetenskartläggning och kompetensanalys

För att se ett generiskt exempel på processkartläggning till ett ledningssystem som STQM byggt, klicka här.