Processutveckling

STQM hjälper och utbildar verksamheter i processutveckling för att skapa ökad effektivitet. Framgångsrika företag, kommuner, landsting och organisationer arbetar med processer för att utveckla sin verksamhet. Utvecklingsarbetet handlar om att metodiskt och systematiskt analysera samt dokumentera arbetssätt för att förenkla och förbättra verksamheter.

Vad vi erbjuder inom processutveckling

En viktig utgångspunkt är att arbetet är väl förankrat från ledning ut i organisationen till berörda medarbetare.

Det kan t.ex. handla om:

  • Processkartläggningar och bedömning av förutsättningar för utveckling av verksamheten
  • Kvalitetsledningssystem och kvalitetsledning som ett förberedande arbete inför certifiering enligt t.ex. ISO 9001
  • Stöd till kommun- eller företagsledning för att utveckla verksamhetens effektivitet
  • Kompetenskartläggning och kompetensanalys

För att se ett generiskt exempel på processkartläggning till ett ledningssystem som STQM byggt, klicka här.

Några i STQMs team

Jörgen Forslund är processutvecklingskonsult med stor erfarenhet av strategisk ledning, verksamhetsutveckling, ledningsstöd och processdokumentation. Som exempel kan nämnas över 7000 kartlagda processmodeller inom statlig verksamhet, privata företag och offentlig sektor. Jörgen håller även utbildningar kring processtyrning och -ledning.

Dan Lindqvist har arbetat i ett flertal projekt där processutveckling och -kartläggning varit en del i ett större arbete kring kvalitetssäkring. Dan är certifierad i processmodelleringsverktyget 2c8 och brinner för frågor kring verksamhet, ekonomi och struktur med kunden i fokus.