Framgångsfaktorer för hållbara arbetsplatser

Visste du att psykisk ohälsa och stressrelaterade diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag? Detta får allvarliga konsekvenser både för individen i form av personligt lidande och för arbetsplatsen i form av minskad produktivitet.

Hur kan vi då göra som chefer för att skapa hållbara arbetsplatser där våra medarbetare mår bra och orkar jobba utan att bli sjuka?

Vi erbjuder föreläsningar, kartläggningar och workshops kring hållbara arbetsplatser. Läs mer här. 

Jag tänkte dela med mig av några saker som jag har hjälpt chefer och organisationer med:

  1. Skapa tydlighet i din organisation! Se till att ni har tydliga gemensamma mål för verksamheten, att ni har tydliga roller där medarbetarna vet vad de ska göra och vad de har för ansvar och befogenheter
  2. Ge medarbetarna självbestämmande, kontroll och inflytande. Låt dem vara med och påverka. Visa tillit till dina medarbetare.
  3. Det är du som chef som behöver skapa förutsättningar för dina medarbetare att göra ett bra jobb. Så se till att de har de resurser och det stöd de behöver i sitt arbete. Om du inte vet vad de behöver – fråga!
  4. Var en närvarande chef som ser och bekräftar dina medarbetare och ger dem kontinuerlig återkoppling i arbetet.

Alltså – tydlighet, kontroll, resurser och bekräftelse är några verktyg du kan använda för att skapa hållbara arbetsplatser.

Lycka till!

Bodil Henrikson
Organisationskonsult, STQM