Skapa en feedbackkultur

Feedback leder till friskare arbetsplatser med större trivsel, färre konflikter och bättre samarbete. Men hur ger man feedback på ett bra sätt? Boka vår föreläsning och ta första steget mot att skapa en konstruktiv feedbackkultur.

Feedback bidrar till ett ökat lärande och ett sammanhang där människor utvecklas och känner sig sedda och bekräftade. Vidare kan det  leda till ökad självkännedom och skapar en medvetenhet om vad vi vill förändra och utveckla hos oss själva och hur vi påverkar andra. Feedback bidrar också till goda relationer vilket i sin tur skapar engagerade och motiverade medarbetare.

Det är inte lätt att ge och ta feedback. Det är okej att öva och tillsammans komma överens om att bli bättre. De flesta av oss har lite svårt att se oss själva utifrån.  För att utvecklas och mogna som människa behöver vi input från omgivningen. Och hur funkar det i vardagen? Jo, i form av feedback – eller återkoppling som vi säger på ren svenska.

Föreläsning med teori och praktik

Hur ger man då konstruktiv feedback?

STQM erbjuder föreläsningar kring feedback, där teori varvas med konkreta tips och verktyg. Föreläsningen tar ca 1,5 timma. Där går vi igenom hur man kan skapa en konstruktiv feedbackkultur på arbetsplatsen.

I föreläsningen behandlas följande:

  • Vad är konstruktiv feedback?
  • Förutsättningar för konstruktiv feedback
  • Konkret modell för att ge feedback
  • Fällor att undvika
  • Respekt och aktivt lyssnande
  • Feedbacktrappan
  • Försvarsmekanismer och hur vi kan hantera dessa
  • Plan för att skapa en feedbackkultur

Här kan du läsa mer

Läs mer om feedback i bloggen Främja en positiv kultur och ge beröm.