Så skapar du arbetstillfredsställelse och motivation

Hur motiverar man sina medarbetare på bästa sätt? Vår kollega Bodil Henrikson ger några tips på hur du som chef kan bidra till att höja arbetstillfredsställelse och motivation hos dina medarbetare.

1. Ge möjlighet till självbestämmande
Vi mår bra när vi känner att vi har kontroll, inflytande och frihet i vårt arbetet. Som chef är det därför viktigt att du visar tillit till dina medarbetare.

2. Stärk medarbetarnas självförtroende och tilltro till den egna förmågan 
Som chef behöver du ge beröm, bekräftelse och stöd till dina medarbetare, och stärka deras tro på sig själva.

3. Låt medarbetarna få möjlighet att använda och utveckla sin kompetens i arbetet
Vi vill alla bli uppskattade för vår kompetens, så säkerställ att medarbetarnas kunskaper och förmågor tas tillvara och att de ges utvecklingsmöjligheter i arbetet.

4. Skapa ett inkluderande klimat för social gemenskap på arbetsplatsen
Det är viktigt att du som chef skapar förutsättningar för medarbetaren att känna social tillhörighet och gemenskap på arbetsplatsen. Du behöver se till att ni har ett stöttande och inkluderande klimat i organisationen.

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att tillgodose medarbetarnas behov av självbestämmande och av att få känna sig bekräftade, kompetenta och som en del av gemenskapen. Lyckas du med det kommer du att ha medarbetare som både mår och presterar bättre!

Bodil Henrikson
Organisationskonsult, STQM