Målen är satta – vad nu?

Att sätta mål är i regel en lätt uppgift, men att se till att de uppnås är en annan femma! I det här blogginlägget går Jörgen Forslund igenom hur du ser till att hela organisationen blir delaktig i arbetet med målen.

Kommunicera ut målen i företaget

När ledningsgruppen har enats om vilka mål som är relevanta för verksamheten, är det dags att förmedla informationen vidare till medarbetarna. Det är ni tillsammans som uppnår framtida resultat – därför är det viktigt att hela organisationen är delaktig. Ett vanligt misstag är att man inte är tillräckligt specifik när man kommunicerar ut målen i verksamheten, vilket leder till att medarbetarna inte tar till sig dem. Ofta räcker det inte att tala om för personalen att ni ska öka omsättningen med en viss procent före årsslutet – de behöver veta varför, hur det kommer påverka dem och vad de kan göra rent praktiskt för att bidra.

Låt samtliga medlemmar i ledningsgruppen ansvara för att förmedla målen till varsitt område i verksamheten – till exempel är det fördelaktigt om er marknadschef får i uppgift att föra informationen vidare till marknad och sälj. Tänk på att målen ska brytas ner och kommuniceras på ett sätt som varje individ kan relatera till. För säljkåren kanske målet om ökad omsättning innebär att boka in fler kundmöten och utveckla sin säljteknik, till exempel.

Att följa upp mål

När detta är gjort bör ni också ge personalen en chans att tycka till om målen, för att visa att de också har möjlighet att påverka. Det är trots allt medarbetarna själva som har bäst koll på sin egna förutsättningar. Om målet är orimligt kan ni formulera om det tillsammans. När ni har kommit överens om målen är det viktigt att ni följer upp arbetet med dem regelbundet. Ni kan göra detta i till exempel medarbetarsamtal eller genom att skicka ut enkäter med frågor. För att uppföljningen ska gå så smidigt som möjligt är det även en bra idé att bryta ner varje individs mål i delmål, så att ni kan följa upp ett i taget.

Därefter är det dags att ta reda på vilka medarbetare som har lyckats nå sina delmål – och vilka som inte har det. Se till att gå till botten med eventuella problem, kanske har dina medarbetare misslyckats på grund av att de är oengagerade, har missförstått målet eller inte har rätt förutsättningar. Om personen i fråga bara är ovillig att göra sitt jobb blir det mycket tydligt vid en uppföljning. Din medarbetare har då ingen annan att skylla på än sig själv. Finns det däremot en annan orsak till att målet inte uppnåtts, kan du förhoppningsvis hitta en lösning. Kanske behövs det kompetensutveckling eller en omfördelning av ansvarsområden. Ta reda på vad just din personal behöver för att nå sina mål.

Sammanfattningsvis

  • Kommunicera ut målen i företaget på ett sätt som samtliga medarbetare kan relatera till – anpassa budskapet baserat på varje individs förmåga och arbetsuppgifter
  • Låt personalen tycka till om målen – finns förutsättningarna för att de ska kunna genomföras?
  • Bryt ner målen till delmål och följ upp dem regelbundet – om delmålen inte har uppnåtts, ta reda på orsaken och hitta en lösning

Jörgen Forslund
Verksamhetskonsult inom målstyrning och ledningssystem