24 september: Frukostseminarium om MyNeeds ®

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där du får veta mer om analys- och ledarskapsverktyget MyNeeds ®, vad det kan göra för dig som chef, för dina medarbetare och för din organisation.

En av de största utmaningarna för organisationer idag är att förädla personalinvestering till ett mervärde som bidrar till lönsamhet. Det kan man lyckas med genom att fokusera på medarbetarnas individuella drivkrafter istället för generella lösningar så som belöningar, utbildningar och medarbetarutveckling som vi vet idag inte ger så mycket. Kunskap om våra underliggande behov ger oss nämligen en förståelse för vad som motiverar oss, d.v.s. våra drivkrafter.

Om MyNeeds ®

MyNeeds® är ett analysverktyg som mäter våra underliggande psykologiska behov. Det är också ett ledarskapsverktyg som möjliggör en förståelse för medarbetarnas drivkrafter och möjlighet att leda via dem.

Verktyget har belönats med Vinnovas innovationspris. Det är användarvänligt och används idag av Försvarsmakten, kommuner, universitet samt en mängd större och mindre företag. Under Almedalsveckan i år kommer forskning om verktyget att presenteras och diskuteras ur perspektivet hållbart humankapital.

Läs mer om MyNeeds här. 

För vem

Chefer som vill leda sin organisation till framgång genom att optimera tillvaratagandet av medarbetarnas drivkrafter.

Innehåll

  • Genomgång av våra underliggande psykologiska behov kopplat till Self Determination Theory (SDT) och MyNeeds®
  • Grunden i hur analysverktyget synliggör ledarens och verksamhetens verkliga spelplan och ger metoder för att jobba medvetet utifrån den på alla nivåer i organisationen
  • Konkreta exempel på hur insikter från MyNeeds® kan bidra till lönsamhet och framgång

Praktisk information

När: Tisdagen den 24 september kl. 08.00-09.30 (frukost serveras från kl. 07.45)
Var: Kungsgatan 60, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt, men vi tillämpar en s.k. ”no-show-avgift” på 400 kr. Anmälan är bindande men inte personlig, vilket innebär att du kan överlåta din plats till en kollega om du får förhinder.

Seminarieledare

Seminariet leds av Klara Török Møller, ledarutvecklare och coach, bl.a. certifierad instrumenthandledare i MyNeeds®.

Hon tror på varje individs inneboende förmåga att nå sin fulla potential. Hon vet att genom ett behovsanpassat och medvetet ledarskap går det att tillvarata drivkrafter, navigera flow och inkludera på riktigt. Hon menar att genom att skapa hållbara individer och hållbara organisationer så är vi bättre rustade för att skapa hållbara samhällen.