Träffa STQM under Äldreomsorgsdagarna

Den 13-14 oktober arrangeras de årligen återkommande Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. Äldreomsorgsdagarna är en av Sveriges största konferenser för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen.

Årets tema är ”hälsan och själen”.

I STQMs monter träffar du flera av våra konsulter – både gamla och nya bekantskaper. De teman vi särskilt kommer att fokusera på under årets Äldreomsorgsdagar är:

Bemötande 
Vi lanserar ett alldeles nytt material och samtalsstöd kring bemötande: ”12 samtal om bemötandets etik”. Kom och träffa upphovsmakarna, STQMs Eva Arvidsson och Åke Svenson, och hör dem berätta hur materialet ger idéer och underlag för samtal i anslutning till boken ”Bemötandets etik”, skriven av professor Erik Blennberger.

Kvalitetsledningssystem
STQMs Jörgen Forslund och Dan Lindqvist berättar om den modell för visuella kvalitetsledningssystem som de arbetat fram och implementerat i ett stort antal omsorgsverksamheter.

Rekrytera och behålla handläggare
På plats finns även STQMs Harriet Holmgren som arbetar med kommuner kring problematiken med den ökande omsättningen bland biståndshandläggare. Vad kan kommunerna kan göra för att stärka sin kompetensförsörjning? STQM visar på en rad konkreta åtgärder inom olika områden.

Välkommen till vår monter A03:13 under mässan och ta del av vårt utbud.

äldreomsorgsdagarna 2016