Arbetsmiljöfrågor i fokus under vårens seminarier

STQM fortsätter under våren 2018 vår uppskattade serie med frukostseminarier om arbetsmiljöfrågor tillsammans med Milla Jonsson som är specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Dessa seminarier är för dig som behöver lära dig mer om hur du som arbetsgivare ska hantera och förebygga några av de vanligast förekommande problemen och frågeställningarna när det gäller kränkande särbehandling, rehabilitering och misskötsel. Välkommen!

Imponerande att kunna omvandla ett så lagstyrt ämne till att låta så enkelt, tydligt och lättförståeligt, och samtidigt väcka ett merintresse.
Deltagare vid seminarium om arbetsmiljöfrågor

Kränkande särbehandling

Onsdag 7 mars kl. 18.00-19.30 (observera tiden!)
Fredag
13 april kl. 08.30-10.00

Välkommen till ett spännande frukostseminarium kring ett högaktuellt ämne – sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Hur kan en arbetsgivare förebygga och hantera dessa situationer och vems är ansvaret?

Kränkande särbehandling och trakasserier är en del av den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår. Seminariet behandlar de viktigaste punkterna och hur man bör agera om en situation skulle uppstå. Vi reder ut begreppen kränkande särbehandling/trakasserier, mobbning och diskriminering. Är det någon skillnad?

Rehabilitering

Fredag 16 mars kl. 08.30-10.00

Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga, hur ser arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ut? Hur kan ett ledningssystem underlätta ditt arbete så att du inte missar det som behöver göras utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Seminariet behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering, vad en medarbetare kan förvänta sig att få för stöd och hur långt ett rehabiliteringsansvar sträcker sig för en arbetsgivare. Vi går igenom det arbetsrättsliga regelverk som gäller och hur samspelet ser ut mellan se olika parterna som är inblandande i en rehabiliteringsprocess. Fokus ligger på hur en arbetsgivare kan förebygga och hantera.

Misskötsel

Fredag 25 maj kl. 08.30-10.00

Om du har en medarbetare som inte fullföljer sin del av anställningsavtalet, vilka arbetsgivaråtgärder finns då att ta till och hur undviker du de vanligaste misstagen?

På detta seminarium tittar vi på olika former av misskötsel och går igenom hur du som arbetsgivare kan lära dig att känna igen och hantera en medarbetare som exempelvis har samarbetsproblem, kompetensbrist eller slarvar med arbetstiderna. Vad har du för rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare?

Föreläsare

Föreläsare är Milla Jonsson som har stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. Milla är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och utbildare inom sitt område, tack vare sin expertis och sin pedagogiska förmåga. Hon gör det svåra och komplicerade enklare och roligare.

Vill du höra mer av Milla? Här kan du läsa hennes blogg kring sexuella trakasserier och #metoo-debatten. Ett tips är också att följa hennes Arbetsmiljöpodd som tar upp aktuella ämnen inom arbetsmiljörätt och arbetsrätt.