Utbildning i Case Management uppmärksammades på Socialchefsdagarna

Idag torsdag uppmärksammades Stockholms stads utbildning i Case management i verksamheten Bostad Först. Stadens projektledare Linn Hemmingsson berättade om bakgrunden till utbildningen för en intresserad publik i STQM-montern.

Case Management som metod och Case Manager som roll har potential för olika målgrupper. Den har tidigare främst använts inom socialpsykiatrin. Men nu får rollen bredare användningsområden. Modellen Bostad Först omfattar att hemlösa personer erbjuds permanent ordinarie boende utan krav på drogfrihet, etc. Bostad Först drivs som ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen, Svenska Bostäder och Stockholms stadsmission.

När det gäller utbildningen i Case Management vid Ersta Sköndal högskola är det STQM som ansvarar för genomförandet av denna, i form av föreläsare och kursledare. STQMs VD Kjell Ekbladh kunde komplettera Linns berättelse med hur utbildningen praktiskt genomförs och hur den kan vidareutvecklas. Utbildningen kan skräddarsys för olika verksamheters behov.

Läs mer om STQMs högskoleutbildning i Case Management.

För den som är intresserad av att veta mer om Stockholms stads projekt Bostad Först, finns mer information i Socialförvaltningens lägesrapport från april 2014.