Digital utbildning om bemötandefrågor

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. STQM har därför tagit fram en webbutbildning vars syfte är att underlätta samtal och samsyn kring bemötandefrågor – vad är ett professionellt bemötande på vår arbetsplats och hur bidrar vi alla till detta?

Vad tänker du på när du hör ordet bemötande? För de flesta av oss kanske den första tanken handlar om när du möter en person ansikte mot ansikte i en butik, vid ett läkarbesök, hos frisören eller något liknande. Men om vi funderar ett steg längre inser vi att bemötande kan vara så mycket mer. Vi blir ju även bemötta utan att vi faktiskt träffas, t.ex. när vi pratar i telefon eller tar emot ett mail. Vi bemöts också av olika verksamheter inte bara genom människorna som arbetar där, utan även genom byggnadens utseende, inredning och hur välskött verksamheten är.

Bemötande

Bemötandefrågor är centrala i många yrkesroller

Redan 2015 lanserades den första versionen av det material/samtalsstöd som denna webbutbildning grundar sig på, då i form av samtalskort och ett tillhörande bildspel (läs mer här). Men i takt med att digitala utbildningar vuxit som verksamhetsområde för STQM så väcktes idén om att digitalisera materialet. Och nu finns alltså den digitala versionen av utbildningen om bemötandefrågor ute på marknaden. Det vänder sig till alla som arbetar med någon form av stöd eller service och har kontakt med kunder, patienter och/eller brukare i sin yrkesroll.

Utbildningen kan användas för egen reflektion, men lämpar sig ännu bättre för samtal i grupp på arbetsplatser där man vill förbättra sin samsyn kring bemötande. Vad är ett professionellt bemötande på vår arbetsplats och hur bidrar vi alla till detta?

Upplägg

Materialet består av 12 samtalsteman som kan gås igenom utan inbördes ordning. Ni utgår helt enkelt från just er verksamhets karaktär eller vad som känns aktuellt just nu i verksamheten.

 1. Ansikte mot ansikte
 2. Det skrivna språket
 3. Tonfall – i kombination med ordval och språkbruk
 4. Ansiktsuttryck
 5. Kroppsspråk som framtoning
 6. Kroppsspråk som beröring
 7. Verksamhetsbemötande
 8. Hälsning
 9. Respekt
 10. Empati
 11. Jämlik hållning
 12. Vänlighet

För varje samtalstema finns:

 • En kort introduktion till temat
 • Text, bild, film eller ljudfil som inspiration till samtal
 • Frågor att diskutera

Prova på utan kostnad

För att läsa mer om webbutbildningen, klicka här. Efter att du skapat ett användarkonto kan du kostnadsfritt prova utvalda delar av materialet. Har du några frågor når du oss här.