Drivkraftsanalys hjälper dig hitta och förstå din motivation

Att upptäcka och förstå sina drivkrafter är grunden till att må och prestera bra – både på jobbet och privat. Vad är viktigt för dig? Var hittar du din motivation? IPUs drivkraftsanalys har utvecklats och inkluderar nu tolv istället för de ursprungliga sex drivkrafterna. Dubbelt så många – dubbelt så bra!

Bakgrunden till IPUs framgångsrika drivkraftsanalys

Källa: IPU

IPUs drivkraftsanalyser har använts flitigt i Sverige sedan 1973. De bygger på Eduard Sprangers forskning från 1928, där han pekade på att det finns sex olika typer av motivationsfaktorer. Dock har forskningen på senare tid påvisat att sådant som vi helst undviker ofta har en kraftigare inverkan på oss än sådant som vi tycker om. Därför har drivkraftsanalysen utökats från sex till tolv kategorier, och belyser nu så att säga båda ändar av Sprangers sex kategorier.

Som IPU själva konstaterar: Filosofin bakom Sprangers sex dimensioner är komplex, men med IPU Drivkraftsanalys 12DF har vi utvecklat ett koncept, dvs. de 12 drivkrafterna, som är begripligt och applicerbart i arbetslivet.

Vilka är våra drivkrafter?

De 12 drivkrafterna grundar sig på sex nyckelbegrepp, som sedan beskrivs från två olika vinklar:

  • Kunskap – man kan drivas av att vara antingen intuitiv eller undersökande
  • Nytta – man kan drivas av att vara antingen otvungen eller effektiv
  • Omgivningar – man kan drivas av att vara pragmatisk eller harmonisk
  • Andra människor – man kan drivas av att vara selektiv eller frikostig
  • Inflytande – man kan drivas av att vara samverkande eller styrande
  • Värderingar – man kan drivas av att vara receptiv eller principfast

I analysen delas drivkrafterna in i tre grupper. Primära drivkrafter är de starkaste, de man strävar efter att få utlopp för varje dag. Situationsbundna drivkrafter är viktiga ibland, beroende på situationen. Likgiltiga drivkrafter är oftast motsatser till de primära drivkrafterna och kan ge en ledtråd om var man kan hitta sina största utmaningar.

Genom att upptäcka och förstå dina drivkrafter kan du skapa och öka motivationen både på jobbet och privat. IPU Drivkraftsanalys 12 DF är användbar inom en rad områden – personlig utveckling, teamutveckling, konflikthantering etc.