Effektivisera och skapa ordning och reda med 2c8

Har ni fått lite tid över på grund av pandemin? Är det kanske  ett utmärkt tillfälle att passa på att verksamhetsutveckla lite nu då innan det drar igång och ni fastnar i virvelvinden igen? I så fall har ni har ni väl inte missat att det finns ett verktyg som är en  oumbärlig hjälp i arbetet.

I vår erfarenhet så är det vanligt att kunden förstår nödvändigheten och nyttan av att arbeta med processutveckling, men ändå väljer att skjuta upp den här typen av projekt på grund av tids- och resursbrist. Det svåraste är faktiskt att komma igång. Sen brukar det gå lätt som en dans.

Vi kan hjälpa er att komma igång! Vi handleder workshops och/eller utbildar er i det eminenta modelleringsverktyget 2c8.

Varför ska ni göra det?

SAMSYN I ORGANISATIONEN

Alla i organisationen ser samma sak och gör saker på samma sätt. Det förenklar styrning och utförande.

EFFEKTIVISERING

Ni upptäcker du brister i arbetssätt, processer och rutiner och får möjlighet att åtgärda dessa. Allt för en enklare verksamhetsutveckling.

LÅG TRÖSKEL FÖR INFÖRANDE

Om ni vill göra jobbet själva så ser vi till att ni får den kunskap och stöd ni behöver. Om ni vill ha mer operativ hjälp, så går det också bra.

2c8 är ett ledande  mycket användarvänligt  modelleringsverktyg. Med hjälp av 2c8 kan ni enkelt och smidigt  på riktigt och handgripligen effektivisera och skapa ordning och reda i verksamheten.

Läs mer här