Erik Blennberger har avlidit

Vår kollega och samarbetspartner Erik Blennberger har oväntat gått bort och saknaden efter honom är stor.

STQM lärde känna Erik Blennberger i samarbetet med Ersta Sköndal Bräcke högskola som inleddes 2009. Där undervisade Erik tillsammans med vår kollega Kjell Ekbladh på ett antal uppdragsutbildningar. Under årens lopp kom samarbetet med STQM att utvecklas och Erik var bl.a. en mycket omtyckt föreläsare i våra värdegrundsutbildningar och på våra seminarier kring bemötandefrågor.

Erik Blennberger