Föreläsning i stresshantering – till digitalpris!

Kom inte till oss – vi kör digitalt istället!

STQM erbjuder föreläsningar inom Stresshantering , anpassade till er verksamhet och förutsättningar. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress och utbrändhet.

Alarmerande rapporter

Psykiskt relaterade sjukdomsfall uppgår till hela 40 procent av alla sjukskrivningar och den allra vanligaste diagnosen är akut stressreaktion.

Arbetsgivarens ansvar för förebyggande åtgärder och rehabilitering är en ytterst aktuell fråga. Ansvaret för arbetsmiljö och att tillhandahålla möjlighet och verktyg ligger på arbetsgivaren men mycket kan också göras på individnivå. Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna arbeta och fungera effektivt.

Syfte och mål

Syftet är att öka förståelsen för hur människan påverkas av stress och ge förslag på strategier för att förbättra förmågan att hantera den upplevda stressen.

Målet är att arbetsgivare och medarbetare gemensamt ska ta ansvar för förbättrad hälsa och för att förebygga stress.

Upplägg

Stressforskare Sören Hjälm delar med sig av både teoretisk kunskap och praktiska verktyg och råd att använda sig av i arbetet och i vardagssituationer. Sören genomför en 2-timmars digital föreläsning för upp till 25 personer.

Om Sören

Några röster om  föreläsaren:

  • Bra, erfaren och ödmjuk – Sören är grym!
  • Intressant föreläsare som har mycket att ge.
  • Grundat i forskning vilket ger djup men ändå lätt och pedagogiskt.
  • Sören förmedlar kunskapen på ett jordnära och lättförståeligt sätt.
  • Bra, tydlig och intressant föreläsning som kan användas både i arbetsliv och privatliv. En viktig livskunskap! 

Sören är ledarskapskonsult och forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro Universitet. Han är en mycket inspirerande och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet av att skapa och genomföra  utbildningar och utvecklingsprogram.  

Sören Hjälm

Läs mer om Sören här

Erbjudande

Ta chansen att boka en digital föreläsning för upp till 25 personer till ett rabatterat pris. Ordinarie pris är 8.000 SEK och vi erbjuder just nu en rabatt på 1.000 SEK.