Första utbildningen inom biståndsbedömning i samarbete med KUI

Som vi kunde berätta om i höstas ingick STQM ett avtal med KompetensUtvecklingsInsitutet (KUI) kring ett antal olika utbildningar inom biståndsbedömning.

Utbildningar kring mål och biståndsbedömning

Nu är det dags att leverera de första utbildningarna och det handlar i första läget om ”Mål och uppföljning av biståndsbeslut”. Utbildningen kommer att hållas av STQMs Harriet Holmgren och målgruppen är biståndshandläggare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri.

Utbildningen tar upp olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras. Vilken betydelse har målen för uppföljningen och utvärderingen av verkställda beslut?

Dessa första utbildningstillfällen kommer att vara uppdragsutbildningar för olika kommuner och öppna utbildningar som erbjuds via KUIs hemsida.