Fortsatt fokus på arbetsmiljöfrågor

Höstens fokus på arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete är i högsta grad lika aktuellt fortfarande och kommer att fortsätta vara det även 2018. STQM kan bidra på flera plan med både kunskap och konkreta verktyg för att underlätta detta arbete.

Expertis på arbetsmiljö och arbetsrätt

Vår samarbetspartner Milla Jonsson är specialist på både arbetsmiljörätt och arbetsrätt. För ett par veckor sedan höll hon det första av en planerad serie frukostseminarier på olika arbetsmiljöteman. Det första ämnet var brännande aktuellt i denna tid av vittnesmål under hashtagen #metoo, nämligen kränkande särbehandling och trakasserier. Längst ner kan du se ett kort sammandrag av seminariet. Nästa frukostseminarium kommer att ha temat misskötsel och det äger rum fredagen den 26 januari i STQMs lokaler i centrala Stockholm.

 

Självklart kan man också hyra in Milla till företaget/organisationen som föreläsare och utbildare i frågor som handlar om arbetsmiljö eller arbetsrätt. Det kan handla om alltifrån ett par timmars föreläsning i samband med en arbetsplatsträff eller ledningsgruppsmöte, till en mer omfattande utbildning på en eller två dagar. Upplägg och innehåll kan hållas mer generellt eller skräddarsys efter just er verksamhet och de utmaningar ni har. Kontakta oss för en offert eller för ett förutsättningslöst möte.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och nyttan av ett ledningssystem

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. STQM har utvecklat ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem vad och hur. Läs mer om hur vi kan hjälpa och stötta er verksamhet i arbetsmiljöfrågor.