Frågor om bemötande är ständigt aktuella

Värdeskapande bemötande är titeln på det frukostseminarium som STQM anordnar den 5 april. Välkomna att lyssna på Erik Blennberger som är en uppskattad föreläsare och professor i etik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Seminariet Värdeskapande bemötande och vänder sig framför allt till enhets- och verksamhetschefer inom vård och omsorg. Erik Blennberger kommer att ta upp olika aspekter av bemötande i vardagen inom hemtjänst och äldreboende. Hur kan en gemensam värdegrund inom arbetsgruppen stärka ett gott bemötande? Hur kan värdet och nyttan av arbetet öka genom en gemensam värdegrund? Vad blir effekten av ett bra bemötande?

Tid: 08.00-ca 09.30
Plats: Barnhusgatan 16, Stockholm

Erik Blennberger

Efter seminariet finns möjlighet att titta närmare på materialet 12 samtal om bemötandets etik, som är ett samtalsstöd framtaget i samarbete med Erik Blennberger. Materialet är ett komplement till Eriks bok Bemötandets etik (Studentlitteratur, 2013) och riktar sig till alla som utbildar sig till eller har yrkesroller där bemötande finns som en kärna i rollen. Dit hör alla yrkesgrupper som arbetar med behandling, vård, stöd och service.

Samtalsstöd om bemötande