Framgångare – ny samarbetspartner kring värderingar

Som STQM innan jul kunde berätta så har vi inlett ett inspirerande samarbete med två ledarutvecklare i Framgångare – Agneta Lundgren och Carina Vinberg. Vi ser fram emot spännande synergier med dem kring värderingar, engagemang och självinsikt.

Ny utbildning med fokus på värderingarnas betydelse i ledarskapet

Tillsammans med Agneta och Carina lanserar vi nu utbildningen Ledarskap genom värderingar som vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling. Utbildningen passar också HR-chefer som vill utvärdera hur arbete med personliga värderingar kan skapa engagemang i organisationen.

Utbildningen utforskar vad värderingar är, dess betydelse för hur vi uppfattar oss själva, hur vi framstår för andra, vår känsla av trygghet och tydlighet, våra prioriteringar och vårt beteende nu och i framtiden. För att snabba upp den processen, används kartläggningsverktyget Value Online, som tillsammans med storytellning (d.v.s. dina egna berättelser ur livet om hur din värdegrund formats) ger processen kraft och energi.

Kursen ger deltagarna insikt om vilka deras högt prioriterade värderingar är, och hur de påverkar ledarskapet och hjälper både i nuläge och framåt.

För mer information om innehåll och praktiska detaljer så som aktuella kursdatum, eller för att göra en intresseanmälan, klicka här.

Frukostseminarium hos Framgångare

Som en försmak till utbildningen kan du anmäla dig till ett kostnadsfritt seminarium hos Framgångare. Där får du chansen att börja utforska din personliga värdegrund och prova en enkel version av Value Online.

Seminariet ges två gånger i slutet av januari:

  • 29 januari kl. 17.30
  • 30 januari kl. 07.30

För mer information eller anmälan klicka här.