Frukostseminarium om stresshantering

I början av nästa år kör vi en favorit i repris på vårt uppskattade frukostseminarium med Sören Hjälm som är föreläser och forskar om stress vid Örebro universitet. Seminariet ger viktig kunskap och goda råd om hur du som chef och ledare kan arbeta effektivt med stressförebyggande åtgärder för hela personalen.

Håll stressen borta i vår

Det är ofta de mest ambitiösa och de som arbetar hårdast och mest målinriktat som är i riskzonen att drabbas av allvarliga stressrelaterade symptom. Senare tids forskning visar att det är angeläget – och möjligt – att arbeta proaktivt för att förbättra motståndskraften mot stress i arbetssituationer. Utbildningsinsatser som genomförs i ett tidigt skede har visat sig ha en gynnsam effekt på individens förmåga att ta till sig kunskap, vilket är av stor betydelse för möjligheten att förändra beteenden och minska känsligheten mot stress.

Så välkommen till oss den 8 februari 2019 för att ta del av ett mycket givande och inspirerande seminarium om stress. Lär dig hur du kan säkerställa och förbättra din förmåga att hantera stress i framtiden genom att arbeta proaktivt.

Bra, tydlig och intressant föreläsning som kan användas både i arbetsliv och privatliv. En viktig livskunskap!
– Sagt av tidigare deltagare vid Sörens seminarium –

Praktisk information

När: Fredagen den 8 februari kl 08.30-10.00 (frukost serveras från kl 08.15)
Var: STQMs lokaler på Barnhusgatan 16, Stockholm

Frukostseminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag är den 31 januari.

Här kan du läsa mer om föreläsare Sören Hjälm.