Frukostseminarium: Prova på Value Online

Funderar du på hur dina värderingar egentligen ser ut, och hur de stämmer överens med organisationens? Leder du en grupp eller ett företag och skulle vilja frigöra tid, förbättra samarbete och motivation eller kanske öka trivsel och engagemang? Då ska du komma på vårt kostnadsfria seminarium den 6 december. Seminariet ger möjlighet att prova ett unikt  verktyg och handlar om värdet av tillit, öppenhet och insikt om sig själv och andra, vilket både forskning och erfarenhet tydligt lyfter fram som starka framgångsfaktorer.

Värderingskongruens

Att känna till och leva efter sina värderingar skapar engagemang och motivation och gör det lättare att prioritera och fokusera. När individers och organisationers värderingar stämmer överens, s.k. värderingskongruens, mår både människor och organisation bra och det märks på resultatet.

På det här seminariet får du chansen att prova på Value Online. Det är ett webbaserat verktyg som kartlägger individers värderingar och tillsammans med storytelling blir det enormt kraftfullt.

Seminariet genomförs i samarbete med våra samarbetspartner från Framgångare: Agneta Lundgren och Carina Vinberg.  Det är två mycket uppskattade, erfarna och inspirerande ledarutvecklare.

Välkommen till ett seminarium om värderingar där du får ett smakprov på verktyget Value Online och en möjlighet att börja utforska din egen personliga värdegrund. Mer praktisk information kommer vid anmälan.