Hantera stress med kunskap och rätt verktyg

Du har väl inte missat den spännande serien Din hjärna som sänds på SVT under hösten? Tillsamammans med olika gäster tittar läkaren och författaren till succéboken Hjärnsmart – Anders Hansen – närmare på vad t.ex. stress gör med oss.

Stress är något som vi inte kan klarar oss utan och som historiskt varit helt avgörande för vår överlevnad. Problemet idag är att vår livssituation ser helt annorlunda ut än när vi levde på savannen, medan hjärnan inte riktigt har hängt med i den snabba förändringen som sker i vår värld just nu. Hjärnan är helt enkelt lite omodern. Det innebär att samma system som hjälpte oss att överleva på savannen, nu drar igång med full kraft när vi är stressade för att inte hinna till jobbet eller för att inte hinna betala räkningarna i tid. Stress som stress – hjärnan tycker inte att det är någon skillnad.

Stress och ångest är naturliga mänskliga reaktioner

Stress kan även leda till ångest. Enligt Robert Sapolsky, amerikansk professor och stressforskare, är skillnaden mellan stress och ångest att stress utlöses av ett faktiskt hot medan ångest utlöses av ett möjligt hot. Återigen är det människans smarta hjärna som ställer till det. Vi har nämligen förmågan att förutse framtida hot. Tänk om…

Ångest är inte farligt men obehagligt. Vi behöver normalisera ångest och komma ihåg att vår oro och alarmberedskap är det som har fått oss att överleva historiskt.

Ett intressant exempel från programmet på en situation som får många av oss att må dåligt, är tanken på att tala inför publik – vad har det med savannen och vår överlevnad att göra? Anders Hansen förklarar att det handlar om rädsla för att göra bort sig och bli utesluten ur gruppen. Att stå ensam var nämligen en livsfara på savannen, och självklart drar vårt stressystem därför igång på alla cylindrar när vi exponerar oss på det sättet.

Träning, träning, träning

Det som är mest skadligt för oss är om vi utsätts för långvarig stress och inte får någon återhämtning emellan. När vi är stressade under lång tid prioriterar nämligen hjärnan ner allt som inte handlar om att överleva, och hela kroppen går liksom ”på sparlåga”. Helt utan stress kan dock vi inte heller leva – då blir vi understimulerade och uttråkade, vilket inte heller är bra för hjärnan. Vi behöver helt enkelt lagom mycket stimulans.

För att uppnå balans och undvika att stressa upp sig i onödan kan man öva sig i att hantera stress, genom verktyg och träning. Ju större kunskap och förmåga vi har att hantera upplevelsen av stress, desto större kontroll känner vi att vi har över situationen och däri ligger nyckeln.

Webbutbildning i att hantera stress

Just kunskap och verktyg är två viktiga delar i STQMs webbutbildning kring stresshantering. Stressforskare Sören Hjälm guidar dig igenom den s.k. trecirkelmodellen – hotsystemet, utforskarsystemet och trygghetssystemet – som förklarar när, hur och varför vi reagerar som vi gör på stress. Utbildningen går också igenom KBT-verktyget beteendeanalys som kan hjälpa oss att logiskt analysera stressfyllda situationer, så att de blir enklare att hantera.

Kort sagt får du förståelse för hur och varför vi människor reagerar som vi gör vid stress och verktyg för att förändra vårt sätt att tänka och reagera.

För mer information om webbutbildningen – klicka här.
För att komma till Din hjärna på SVT play – klicka här.