Med fokus på förändring

Morgonens seminarium om Förändringens fyra rum® – Fyrarummaren – gav deltagarna en möjlighet att nosa på detta kraftfulla verktyg för att genomföra förändringar och öppna upp grupper av olika slag.

Vår föreläsare och samarbetspartner Jessica McLellan inledde med en kort bakgrund till denna svenska produkt, som idag används över hela världen. Hon visade konkret hur modellen ser ut med de fyra olika ”rummen” för nöjdhet, censur, förvirring och inspiration och hur man kan förflytta sig mellan dessa positioner i processer som tar allt ifrån några sekunder till flera år. I vilket rum är risken störst för att bli utbränd och när ligger man i riskzonen för utmattningssyndrom? Finns det något rum som är optimalt?

Deltagarna fick även bekanta sig med tre av de olika analysverktyg som finns inom Fyrarummaren:

  • Sjufrågeformuläret™
    Detta är en introduktion till Fyrarummaren som går att tillämpa direkt och lämpar sig bra t.ex. inför eller i ett pågående förändringsarbete eller i uppstarten av ett projekt.
  • Outsiderskalan™
    Ger förståelse för hur olika människor reagerar i situationer av stress, oro och förändring. Fungerar bra som verktyg vid teambuilding eller vid kriser och konflikter.
  • Organisationsbarometern®
    En medarbetarundersökning som mäter läget i verksamheten i realtid och där deltagarna själva formulerar konkreta handlingsplaner. Används för att förbättra effektiviteten och samarbetet i en grupp eller t.ex. vid en konflikt.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur Fyrarummaren kan effektivisera och hjälpa er verksamhet att få bättre lönsamhet och att lösa konflikter genom bättre samarbete och en känsla av delaktighet hos medarbetarna.